Değerli Meslek Mensubu Adayları

Değerli meslek mensubu adayı arkadaşlar


Zor ve o kadar uzun bir süreçte mesleğe hazırlanmakta olduğunuzu biliyoruz.

Mali müşavirlik mesleği serbest meslekler içinde en zor bir meslek olduğu bir gerçektir.

Vergi Kanunları, sosyal güvenlik kanunları, Türk ticaret kanunu, borçlar kanunu, medeni kanun ve birçok kanunu bilmek ve uygulamak zorundayız.

Sürekli değişen bu yasaları takip etmek uygulamak gerçekten zor bir süreçtir.

Bir hafta tatile gitseniz geri geldiğinizde birçok uygulamanın değiştiğini görmekteyiz.

Zamana dayanan beyan ve bildirimler en ufak bir hata kabul etmiyor.

Sürekli eğitim yaşam boyu öğrenmek stajyerde olsanız meslek mensubu da olsanız vaz geçilmez hedefiniz olmalıdır.

Aksi takdirde mesleği icra edemez bir pozisyonda kalırız. Zor ve uzun süreçte geçerek meslek mensubu olduktan sonrada mesleki kurallara sahip çıkalım uygulayalım.

Bunu yapmadığım zaman büyük emek vererek aldığımız ruhsatı kaybetmeyle karşı karşıya kalabiliriz.

Oda olarak size en iyi hizmeti vermekteyiz. Bu konuda sizin isteklerinize cevap verilmeyen konuları lütfen oda başkanlığımızca paylaşın ki beraber çözüm üretelim.

Staj hayatınızda ve mesleki hayatınızda size sağlık ve başarıla dilerim.