Disiplin Cezaları

Odamız Üyesi Mehmet DEMİRÇELİK'e, Oda Disiplin Kurulu tarafından "1 Yıl Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Bu karar hakkındaki vaki itirazınız birlik Disiplin Kurulunun 09/07/2020 tarih ve 2020/K-8440/189 kararı ile reddedilmiş ve karar Hazine ve Maliye Bakanlığının 15/10/2020 günlü onayı ile kesinleşmiştir.
Ceza karar tarih ve numarası:25.12.2018/111
Resmi Gazete tarih ve sayısı: 21.02.2021/31402

 

Odamız Üyesi Veli YILDIZ'a, Oda Disiplin Kurulu tarafından "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.
Ceza karar tarih ve numarası:17.08.2018/96
Resmi Gazete tarih ve sayısı: 09.11.2019/30883

 

Odamız Üyesi Süleyman TÜNCAR'a, Oda Disiplin Kurulu tarafından "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.
Ceza karar tarih ve numarası:08.03.2012/2012/K-5262/758
Resmi Gazete tarih ve sayısı: 06.06.2013/28669

 

 Odamız Üyesi Ahmet Cevdet KÖY'e, Oda Disiplin Kurulu tarafından "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.

Ceza karar tarih ve numarası:07.01.2011/2011/K-4647/143
Resmi Gazete tarih ve sayısı: 28.01.2011/27829

 

Odamız Üyesi Yıldırım Naci GÜRBAĞ, Oda Disiplin Kurulu tarafından "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.
Ceza karar tarih ve numarası:20.04.2009/448


Odamız Üyesi Ahmet KALAV, Oda Disiplin Kurulu tarafından "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.
Ceza,09.5.2009 tarih, ve 27223 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Odamız Üyesi Cemil ERCİYES'e, Oda Disiplin Kurulu tarafından "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.
Ceza karar tarih ve numarası:23.05.20008/K-3313/611
Resmi Gazete tarih ve sayısı: 09.07.2008/26931Odamız Üyesi N. Tansel ERKILINÇ, Oda Disiplin Kurulu tarafından "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.
Ceza,09.07.2008 tarih, ve 26931 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.Odamız üyesi Mustafa ŞİMŞEK'e, Oda Disiplin Kurulu'nca "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.
Ceza, 15.03.2008 tarih, ve 26817 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.Odamız üyesi Saadet ÇELİK'e, Oda Disiplin Kurulu'nun 18.07.2007 tarih, 331 sayılı kararı ile "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Bu karar, üst birliğimiz TÜRMOB tarafından onanmış ve Disiplin Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca süresi içinde herhangi bir itiraz vaki olmadığından kesinleşmiştir.Ceza, 14.12.2007 tarih, ve 26730 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Odamız Üyesi Hasan İSTEKEROĞLU'na Oda Disiplin Kurulu'nun 27.02.2008 tarih ve 366 sayılı karar ile "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştri. Bu karar üst birliğimiz TÜRMOB tarafından 23.05.2008 gün ve 2008/K-3333/631 sayılı karar ile onanmıştır.