Duyuru Detay

KAMU ALACAKLARINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANI 19.10.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN AYLIK %1.40 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
19.10.2010

KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 2010/965 KARAR

19 Ekim 2010 SALI Resmî Gazete Sayı: 27734

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı: 2010/965

Ekli “Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/10/2010 tarihli ve 88329 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Gecikme Zammı Oranı

MADDE 1 – (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin 1.fıkrasında yer alangecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu içerik 19.10.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2419