Muhtasar - SGK Birleşmesi Soru Cevap

 Sorularınızı muhsgk@mersinsmmmo.org.tr adresine iletebilirsiniz.


Muhtasar SGK Birleşmesi Soru ve Cevaplar


 
SORU
Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosunda bir sigortalının birden fazla satırda bildirilmesinin gerektiği durumlarda AGİ, Gelir Vergisi Matrahı ve Gelir Vergisi Kesintisi alanlarını nasıl doldurmam gerekiyor? 
CEVAP
Sigortalının birden fazla satırda bildirilmesi gereken durumlarda, AGİ tek satırda bildirilmek zorundadır. Gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisinin ilgili satıra göre miktarları tespit edilebiliyorsa, bu miktarlar yazılmalıdır. Bunun yapılamadığı durumlarda sigortalıya ait gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisine ilişkin bilgiler tek satıra yazılmalı, diğer satılar boş geçilmelidir.
-
-
SORU
Yarım çalışma ödeneği alan sigortalılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman verilecektir?
CEVAP
25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi gereken prime esas kazanç ve hizmet bilgileri en geç beyannamenin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın 26 ıncı günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilecektir.
-
-
SORU
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hangi durumda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş sayılacaktır?
CEVAP
5510 sayılı Kanuna göre her bir işyerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, mükellef/işveren veya aracılık yetkisi verilmiş gerçek/tüzel kişiler tarafından onaylanarak vergi dairesine verildiği anda Kuruma da verilmiş sayılır.
-
-
SORU
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinde hata bulunması halinde beyanname verilebilecek midir?
CEVAP
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir.
-
-
SORU
“Tahakkuk onayı işleme alındı. Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem tamamlandığında sonuç burada görüntülenebilecektir. “Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?
CEVAP
İlgili Sosyal Güvenlik Merkezinin işlemini bitirmesini bekleyiniz.
-
-
SORU
Onaylamaya çalıştığınız SGK işyeri bilgileri içeren tahakkuk farklı bir şubenin beyannamesi ile tekrar gönderildiği için, bu beyannameyi onaylayamazsınız. Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?
CEVAP
İki farklı e-beyanname şifresi ile aynı işyerini göndermeye çalışıyorsunuz şifre sahibi diğer personelinizle iletişime geçip kontrol ediniz.
-
-
SORU
“7252 tanımlama ekranında “İstenilen bilgilere göre herhangi bir kayıt gelmemiştir.” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?
CEVAP
7252 teşvik tanımlaması yapmak için T.C. Kimlik No yazdığınızda "İstenen Bilgilere Göre Herhangi Bir Kayıt gelmemiştir." mesajı aldığınız sigortalıların işe giriş bildirgelerini temin edip Sosyal Güvenlik Merkezine Entegre Tescil uygulamasında bulunuyor ise güncelleme yaptırılması bulunmuyor ise yeni giriş yapılması için başvurmanız gerekmektedir.
-
-
SORU
MUHSGK Uygulamasında “SGK MESAJI: “D” Belge Türü ve Kanun Numarası Değişikliği Tahakkuk Nedeni Tanımlı Değil” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?
CEVAP
MUHSGK da "D" tahakkuk nedeniyle Belge/Kanun No değişikliği özelliği henüz açılmamıştır. EbildirgeV2 den "D" tahakkuk nedeniyle bildirim yapabilirsiniz.
-
-
SORU
5510 sayılı teşvik eklenmesi unutulmuş ve MUHSGK beyannamesi iptal edilmiş ise “Bu Belgenin aslı yok Bu Belgenin aslı Daha Önce Girilmiş (Ek belge girişi yapabilirsiniz)!!! Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?
CEVAP
Eğer yeni bir sigortalı vermek istiyorsanız ekte sadece o sigortalıyı yazmalısınız. Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır asıl/ek (doğru bilgilerle) yazılmalıdır.
-
-
SORU
Ağustos ayı MUHSGK ‘da bildirgesinde X sayıda sigortalımızı 5510 sayılı kanun ile verdik fakat kanun numarası değişikliği yapıp Y sayıda sigortalımızı 27103 sayılı kanunla düzeltme verilmek istendiğinde, sistemde sigortalının ay içerisinde hizmet süresi 30 günden fazla olamaz uyarısı veriyor ise ne yapılmalıdır?
CEVAP
Eğer daha önce onayladığınız bir sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksınız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir satır ek (doğru bilgilerle) yazılmalıdır.
-
-
SORU
Yeni çıkan 7252 Teşviki alan kişiler beyannamede 2 satır mı yoksa tek satır olarak mı bildirilecek? Teşvikli SGK günü   bir satır ve kanunsuz günler bir satır olarak 2 satır mı olacak? Yoksa sadece 07252 olarak tüm günler tek satırda mı bildirilecek?
CEVAP
7252 kanun numarasında 30 gün bildirebilirsiniz bölmenize gerek yoktur.
-
-
SORU
MUHSGK beyannamesinde beyanname onaylandı, fakat SGK kısmında hatalı olduğunu görülmesi durumunda ne yapılmalıdır?
CEVAP
Düzeltme beyannamesi hazırlayarak sadece eksik kalan tahakkuklara esas bilgileri yüklemelisiniz.
-
-
SORU
“Bu bilgilere sahip bildirge önceden oluşturulmuştur. Henüz onaylanmamıştır. Söz konusu belgenin işlemleri tamamlanmadan veya MUHSGK üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez."  Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?
CEVAP
"Bu bilgilere sahip bildirge önceden başka bir beyanname ekinde oluşturulmuştur. MUHSGK (e-beyanname/defter beyan ) üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez. Eğer onaylamış olduğunuz aynı belgeye ait bir belgeyi tekrar göndermek istiyorsanız, söz konusu belgenin işlemleri SGM tarafından onaylandıktan sonra yeniden belge gönderiniz.
-
-
SORU
17103/27103 kanun numaralı belgedeki sigortalıların ortalamaya ilave olmasına rağmen ortalama hatası verilerek belge onaylanmamaktadır. Bu durumda ne yapmalıdır?
CEVAP
MUHSGK beyannamesinin içeriğindeki farklı belge türü veya kanun numarası ile düzenlenen tahakkukların “hatalı” durumda olup olmadığı kontrol edilmeli, “hatalı” durumda olanların düzeltilmesi gerekir. 17103/27103 kanun numarasında ortalama kontrolü yapıldığından, ortalama sayı kadar sigortalı için oluşturulan diğer tahakkukların “onaylanabilir” durumunda olması gerekir.
-
-