Vergi Eğitimi

Eğitim 6

- E-Denetim uygulamaları

    - E-denetime tabi olma şartları

    - E-denetim şekilleri ve özellikleri

    - Vergi incelemesinde dikkat edilecek hususlar


Eğitim süresi 2 gün (14 saat) olup, eğitim ücreti 750 TL dir.

 

* Eğitimler HUZ Akedemi eğitmenleri tarafından verilecektir.

* Her bir eğitim için asgari 20 kişilik grup esas alınmıştır.

* Katılımcılara, katıldıkları eğitim konularının, eğitim süresinin, eğiticilerinin isimlerinin yer aldığı, HUZ Akademi mührü ve yetkilisinin imzasını taşıyan "KATILIM BELGESİ" verilecektir.