Vergi Eğitimi

Eğitim 11

-Vergi Hukuku

    -Dava açma halleri

    -Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları

    -Vergi incelemelerinde dikkat edilecek hususlar

 

Eğitim süresi 1 gün (7 saat) olup, eğitim ücreti 400 TL dir.

 

* Eğitimler HUZ Akedemi eğitmenleri tarafından verilecektir.

* Her bir eğitim için asgari 20 kişilik grup esas alınmıştır.

* Katılımcılara, katıldıkları eğitim konularının, eğitim süresinin, eğiticilerinin isimlerinin yer aldığı, HUZ Akademi mührü ve yetkilisinin imzasını taşıyan "KATILIM BELGESİ" verilecektir.