Hatice İğde

1755_

 1973Yılı Bakırköy/İSTANBUL da doğmuştur.  Toros Üniversitesi İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisansı devam etmektedir.

1988-1990 Vakıflar Bankası Ticaret Lisesi Stajıyla çalışma hayatına başlamıştır.

1990-1995 yılları arasında çalışma hayatıyla birlikte, Muhasebe, Yönetim, Kalite, Kişisel ve Kurumsal Gelişim konularında eğitimler almıştır.

1995 yılından itibaren firmaların yönetim kademelerinde mali yönetim ve kurumsal yönetim sistemleri kurmuş ve uygulamıştır.  (1990-2000 İzmir-2000-2014 Adana Mersin)

 

 

 Firmaların;

  • Muhasebe Sistemlerinin yürütülmesi, yasal mevzuatların yerine getirilmesi,
  • Mali tabloların hazırlanması, analiz edilmesi, raporlanması,
  • Mali Yönetim Sistemlerinin kurulması,
  • Kalite Güvence Sisteminin kurulması, departmanların oluşturulması, organizasyonun oluşturulması, Kalite Kontrol Ekibinin Oluşturulması,
  • Üretim yönetim sisteminin oluşturulması,
  • İstatistiki Süreç Kontrol Analizi yapılması ve eğitimlerinin verilmesi
  • Yatırım projelerinin oluşturulması, maliyet sisteminin oluşturulması,
  • Teşvik ve destek programlarının takibi, hazırlanması ve uygulanması,
  • Yatırım teşvik uygulamasını yürütmüştür.

Halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak hizmet vermekte,

İki dönemdir Mersin Mali Müşavirler Odası Tesmer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı,

Tübitak onaylı Mentör,

ISO 9001 Baş Denetçisi (IRCA Onaylı)

Akdeniz Girişimcileri Proje Derneği Yönetim Kurulu Saymanlığı,

Mersin Yatırım, Dış Ticaret ve Markalaşma Derneği Saymanlığı,

Mahkeme ticari ve mali davalarda bilirkişiliği yapmakta,

Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vermektedir.

ALINAN EĞİTİMLER

Çalışma hayatı boyunca Muhasebe, Bilirkişilik (TÜRMOB), Yönetim, Kalite(TSE,BVQI, KALDEM, KOSGEB, KOÇ HOLDİNG) Kişisel ve Kurumsal Gelişim, Proje (ÇSG Bakanlığı), Finansal ve Mali yapılar (TÜRMOB, KOSGEB), Kobi Yönetim Danışmanlığı (Boğaziçi Üniversitesi), Mentör (TUBİTAK), Eğiticinin Eğitimi (Mersin Üniversitesi),  gibi konularında belgelenebilmiş olan 43 eğitimi mevcuttur.

VERİLEN EĞİTİMLER

1998-2000 İzmir firmalarına  Mali ve Finansal Yönetim, Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, İstatistiksel Süreç kontrol eğitimleri,

2001-2015 yılları arasında Çukurova firmalarına;

-Kalite Yönetim Sistemi, Muhasebe Sistemleri, Maliyet Verimlilik, Yönetim Liderlik, İş Geliştirme Eğitimleri, Finans Yönetimi, Depo ve Stok Yönetimi, ISO 9001 Kalite Güvence Eğitimleri

2009-2013 Mali Müşavirler Odasında Mesleki Genel Eğitimler (Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb.) Mali Müşavirler Odası Muhasebe Personeli Yetiştirme ve Mali Müşavir Yeterlilik Sınavı Eğitimleri,

2012 yılından itibaren Esnaf Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Eğitim Merkezleri vb. Oda ve Kurumlara yönelik Kurumsallaşma, kalite, iş geliştirme eğitimleri, Süreç Yönetimi, Finansal Tablolar, Kâr Kontrolu eğitimleri,

Kosgeb kapsamında 35 kur Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Agip, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, İşkur, Esnaf Derneği, Akdeniz Girişimcileri Proje Derneği ve Bilim Akademide verilmiştir.

Hatice İĞDE halen Mersin’de yaşamakta, evli ve iki çocuk annesidir.