Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Yönetmeliği faaliyette bulunan ruhsatlı tüm meslek mensuplarının zorunlu sürekli eğitimlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemekte ve meslektaşlarımızın yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, mesleki yeterliliklerini arttırarak, yeni iş ve uzmanlık alanlarına hazırlanmalarını sağlamak temel amaçlarını taşımaktadır.

Yönetmelik uyarınca kurularak faaliyete başlayan Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi (SMGM/Merkez), 01.01.2019 tarihinden başlayacak sürekli eğitim faaliyeti planlamaktadır. Yüz yüze eğitim konu başlıklarından bazıları aşağıda sıralanmaktadır.

Aşağıda yer alan almak istediğiniz eğitimleri seçerek bizimle paylaşmanız eğitim sürecinin planlama aşamasında büyük önem arz edeceketir.

Saygılarımızla.

Not:Lütfen bütün dersleri (evet) ya da (hayır) diye işratleyiniz. Herhangi bir seçenek işaretlenmediği taktirde (Seçiniz) form gönderilemeyecektir.

 

Meslek Mensubunun Adı Soyadı 
BOBİ FRS-Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları 
Etik ve Meslek Deontolojisi 
İnşaat Muhasebesi 
Finansal Araçlar Muhsebesi 
Grup Raporlaması: Konsolidasyon 
Banka ve Sigorta Muhsebesi 
Vergi Yasalarındaki Güncel Gelişmeler 
Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler 
Borca Batıklık ve Konkordato 
Maliyet Muhsebesi ve Bütçelemelerde Yeni Yaklaşımlar 
Şirket Değerleme 
Gayrimenkul Değerleme 
Patent ve Marka Değerleme 
Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 
Kredi Derecelendirme 
İç Denetim 
İç Kontrol 
Bağımsız Adli Muhasebe (Hile Denetimi) 
Stratejik Yönetim ve Yönetim Muhasebesi 
Sosyal Sorumluluk Muhasebesi:Çevre ve Karbon Muhasebesi Sürdürülebilirlik 
Meslek Mensupları İçin Finans ve Sermaye Piyasaları 
Finans Matematiği 
Muhasebe ve Denetimde Bilgi Tekonolijileri Kullanımı 
Mesleki İngilizce