Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi

Başkan: Özcan Demir

Başkan Yardımcısı: Hanifi Çetin

Raportör: Zerrin Arslantaş

 

Üyeler

Çınar BEKER

Edip EKİCİ

Efe GÖNTE

Emin PINAR

Fatma OKSAYOĞLU

Gökhan BİLDİRİR

Gülay MENKEN

İsmail YONUK

Murat AKGÜN

Necmettin DURSUN

Necmi ERDEM

Nurettin ÖZKÜRKÇÜ

Orhan TENRUH

 

 

 

<<Komiteler