Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi

Başkan: Özcan Demir

Başkan Yardımcısı: Hanifi Çetin

Raportör: Zerrin Arslantaş

 

Üyeler

Çınar BEKER

Edip EKİCİ

Efe GÖNTE

Emin PINAR

Fatma OKSAYOĞLU

Gökhan BİLDİRİR

Gülay MENKEN

İsmail YONUK

Murat AKGÜN

Necmettin DURSUN

Necmi ERDEM

Nurettin ÖZKÜRKÇÜ

Orhan TENRUH

Salih AYDIN

 

 

 

<<Komiteler