Etik Komisyonu

Etik Komisyonu Misyon

Ülkemizde ve Mersin ilimizde meslek mensupları arasında etik değerlerin gelişmesine ortam hazırlamak. Toplumsal yaşamın her alanında etik değerlerin gerekliliğinin vurgulanarak, bu hususta bilinç uyandırmak, sosyal yaşantıda bu değerlere, stajyerlerimize  kadar inerek uygun davranışta bulunmalarını  sağlayarak, bulunmayanlara toplum baskısını kullanmak, evrensel etik değerlerinin ülkemizde ve meslek mensupları arasında gelişmesini sağlamak ve toplumsal bilinci en üst noktaya taşıyarak, etik değerleri, en iyi değer yapmaktır.Misyonumuzu gerçekleştirmek için;

A) Araştırmalar ve bu konuda çalışmalar yapmak,B) Etik alanında, yapılan çalışmaların sonuçlarını açıklamak, görüş ve önerillerde bulunmak, toplumsal bilinç uyandırmak için görsel, işitsel ve yazılı basından yararlanmak,C) Etik değerleri en iyi değer yapmak için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.D) Konuşmalar, konferanslar, seminer, sempozyum ve benzeri türden toplantı ve çalışmalar düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,E) Akademisyenlerden ve üniversitelerden öneriler ve görüşler almak,F) Amaca uygun olarak, Odamızca yayınlanan dergi ve kitaplarda  duyuru, makale ve benzeri bilgiler  hazırlamak ve yayınlamak,G) Diğer Meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla, etik değerlerin yüceltilmesi ile ilgili işbirliği yapmak,H) Etik değerleri koruyan ve yücelten üyelerimize  ödül ve plaketler vererek, üyelerimizi iyiliğe teşvik etmektir.

 

 

 

<<Etik Komisyonu