Etik Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu

MERSİN SMMM ODASI ETİK KOMİSYONU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

Komisyonumuz bu dönem içinde 10.01.2011, 01.03.2011, 15.04.2011, 17.11.2011 ve 15.12.2011 tarihlerinde olmak üzere 5 defa toplanmış ve kanun, yönetmeliklere uygun olarak Etik ile ilgili çalışmalar hakkında gerekli çalışmaları yapmışlardır.

 

10.01.2011 tarihinde Odamız Yunus Üstün Toplantı salonunda Kurul üyelerine Komisyon Başkan Yardımcısı Yahya Söyleme tarafından Etik kanun ve yönetmeliklerle ilgili slayt ile bir sunum yapılmıştır.

 

08-09.Nisan.2011 tarihinde TURMOB tarafından düzenlenen ve  Antakya’da yapılan Türkiye Haksız Rekabet Kongresi ve Türkiye Etik Kongresi’ne Oda Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile komisyon olarak katılınmıştır.

 

Etik Kongresinde sunulan tebliğler, Odamızca yayınlanan ESİNTİLER dergisinde makaleler halinde Odamız üyelerinin bilgilerine sunulmuştur.

 

         -Mayıs-Haziran dönemi 8 sayılı dergide PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK KURALLAR

         -Temmuz-Ağustos dönemi 9 sayılı dergide BAĞIMLI ÇALIŞAN PROFESYONEL MUHASEBECİLER İÇİN ETİK DEĞERLER

         -Eylül-Ekim dönemi 10 sayılı dergide ETİK DEĞERLER VE HAKSIZ REKABET

 

Makaleleri Oda üyelerimize sunulmuştur.

 

Odamız WEB sayfasında Etik Komisyonu için bir bölüm açılmış olup üyelerimiz, Komisyon çalışmalarımız ile ilgili bilgileri (Odamız, Oda Organları bölümünden 6.ncı sıradaki Etik Komisyonu) sayfasına girmek suretiyle bilgi edinebilirler.

 

Bundan sonraki dönemde, Odamız, Türmob ve diğer kurum ve kuruluşların etik kurulları ile sivil Toplum örgütleri etik kurulları arasında devamlı istişare sağlanması, yeni gelişmelerin ve değişiklerin odamız bünyesinde değerlendirmelerin yapılması ve bu bilgilerin üyelerimize iletilmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir.

 

MERSİN SMMM ODASI ETİK KOMİSYONU

 

 

 

 2010 Yılı Faaliyet Raporu