Etik Faaliyet Raporu

2010 faaliyet raporu

MERSİN SMMM ODASI ETİK KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

 

 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması hakkında kanun hükümlerine göre TÜRMOB tarafından odamıza gönderilen 01.06.2010 tarih ve 12582 sayılı yazılarına istinaden Yönetim Kurulumuzca Etik Komisyonumuz ilk toplantısını 21.09.2010 tarihinde yapmış ve görev taksimini aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

AYŞEGÜL TOPALOĞLU     Başkan

YAHYA SÖYLEME             Başkan Yardımcısı

KASIM ÖZYAMANOĞLU    Raportör

AHMET KAVAK                 Üye

İBRAHİM SEMİZER           Üye

 

 

Oda Yönetim Kurulumuz Bu Komisyon üyelerini TÜRMOB’a bildirmiştir.

 

13.10.2010 tarihinde yapılan toplantıda, Kanun ve Yönetmelikler incelenmiş, Odamızın WEB sayfasında bir bölüm açılması ve Etik ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin bu sayfada yayınlanmasının sağlanması için Yönetim Kurulumuza bilgi bir yazı ile verilmiştir.

 

02.12.2010 tarihinde yapılan toplantımızda, Oda Kurul üyelerine ve Oda Personeline Etik Kurallar ile ilgili bir seminer verilmesi için çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Bununla ilgili Başkan Yard. Yahya Söyleme görevlendirilmiştir.

 

Yönetim Kurulumuz 10.01.2011 tarihinde Kurul üyelerine sunum yapılması kararı almıştır.

Bu tarihte, Odamız Yunus Üstün Toplantı salonunda Kurul üyelerine Yahya Söyleme tarafından slayt ile sunum yapmış ve Etik ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Daha sonra Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte Personele aynı sunum yapılacaktır.

 

Bundan sonraki dönemde, Odamız, TÜRMOB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları etik kurulları ile Sivil Toplum örgütleri Etik kurulları arasında devamlı istişarenin sağlanması, yeni gelişmelerin ve değişikliklerin Odamız bünyesinde değerlendirmelerin yapılmasına çaba harcanacağı karar altına alınmıştır.

 

 

<<Etik Komisyonu