Etik Komisyonu

Etik Faaliyet Raporu

MERSİN SMMM ODASI ETİK KOMİSYONU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

 

 

Komisyonumuz bu dönem içinde 12.01.2012, 15.02.2012, 15.03.2012, 19.04.2012,10.05.2012,04.10.2012,22.11.2012 ve 13.12.2012 tarihlerinde olmak üzere 8 defa toplanmış ve kanun, yönetmeliklere uygun olarak Etik ile ilgili çalışmalar hakkında gerekli çalışmaları yapmışlardır.

 

25.Mayıs.2012 tarihinde Mersin B.Şehir Belediyesi Kongre Merkezinde yapılan ve Mersin Valiliğince düzenlenen, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ana bilim dalı Öğr.Üyesi Yard.Doç.Dr. OYA Öğenler’in konuşmacı olarak katıldığı Meslek ve Etik Konulu konferansa Komisyon üyeleri olarak katıldık.

 

25.Mayıs.2012 tarihinde öğleden sonra Odamızda Etik Haftası etkinliği düzenlendi. Odamızın Yunus Üstün Toplantı salonunda çok sayıda üyemizin katılımında konuşmacı olarak Mersin Üniversitesi Tarsus Meslek Yüksek okulu öğretim görevlisi CENK Kırıtoğlu Etik konusunda sunumlarını yapmışlardır.

 

21-22 Eylül.2012 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TURMOB) tarafından müştereken düzenlenen  I. Uluslar arası İŞ Etiği Konferansına Yönetim Kurulumuzun görevlendirmeleriyle Komisyon olarak katıldık. Bu toplantı ile ilgili düzenlenen makale Esintiler dergimizde yayınlanarak oda üyelerimiz bilgilendirilmişlerdir.

 

Türkiye Serbest muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları birliği (TURMOB) tarafından düzenlenen 4.ncü Türkiye Haksız Rekabet ve Etik Kongreleri 7-8 Aralık.2012 tarihinde Denizli’de yapıldı. Yine Yönetim Kurulumuzun görevlendirmeleri ile Etik Komisyonu olarak bu toplantıya katıldık. Bu toplantıda sunulan tebliğler ve bilgiler odamızca yayınlanan Esintiler dergisinde makale halinde üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.

 

Bundan sonraki dönemde, Odamız, Türmob ve diğer kurum ve kuruluşların etik kurulları ile sivil Toplum örgütleri etik kurulları arasında devamlı istişare sağlanması, yeni gelişmelerin ve değişiklerin odamız bünyesinde değerlendirmelerin yapılması ve bu bilgilerin üyelerimize iletilmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir.

 

MERSİN SMMM ODASI ETİK KOMİSYONU

 

 

 

- 2011 Yılı Faaliyet Raporu

 

- 2010 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

 

<<Etik Komisyonu