Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

 

“Muhasebe Ve Denetimin Kurallarıyla Uygulandığı Yerler Hep Aydınlıktır.”

 

“Amacımız Yaşam Boyu Öğrenmek, Sürekli Eğitim Olmalıdır.”

 

Geleceğe Yönelik Projeleriyle, Meslektaşlarımızın Gelişimini Sağlayan; Şeffaflığı, Denetimi, Yeniliği Savunan Ve Çevre Sorunlarına Duyarlı; Toplumumuzun Aydınlatılmasına, Akademik, Mesleki Kamuoyuyla Güçlü İşbirliği Yaparak Ekonomik Kalkınmaya Katkı Sunan Lider Kurum Olmaktır.

 

Tüm Oda Üyelerimizin Meslek Yasası Ve Meslek Etik Kurallarına Uygun Olarak Mesleklerini Yapmalarını Sağlamak; İçinde Bulunduğumuz Dönemin Bir Gereksinimi Olarak Sürekli Eğitim İle Meslektaşlarımızın Bilgi Donanımı Artırmak, Güncellemek Ve Yenilemek;

 

Dünyadaki Tüm Muhasebe Ve Denetim Meslek Mensupları İle Meslek Kuruluşları İçin Önem Taşıyan Değerleri Ülkemizdeki Meslek Mensupları Ve Meslek Odaları İçin Hayata Geçirmek;

 

Uluslararası Meslek, Muhasebe Ve Denetim Standartlarını Ülkemizde de Koşullara Göre Düzenleyerek Belirlemek;

 

Meslektaşlarımızın Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeleri Tanımasını Ve Kullanmasını Sağlamak Ve Küresel Rekabete Ayak Uydurabilmesinin Yöntemlerini Geliştirmek;

 

Meslektaşlarımızın Bilgi Yönetimi Konusunda Söz Sahibi Olmalarını Sağlamak;

 

Odamız da Ve Meslektaşlarımızın Bürolarında Üretiminde Hizmetlerde Toplam Kalite Yönetimin Öne Çıkarmak;

 

Sosyal Sorumluluk Açısından Demokratik Kitle Örgütleri İle Sağlıklı, Kalıcı Ve Eşit İlişkiler Kurmak.