Misyonumuz

MİSYONUMUZ

 

“Mesleki Geleceğimiz Dayanışmaya Ve Geleneklerin Yaratılmasına Bağlıdır.”  Mersin TÜRMOB Temsilcilerinin 1997 yılında TÜRMOB Genel Kurulunda deklere ettiği Söz Doğrultusunda Çalışmalarımızı Sürdürmek.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Hak Ve Hukukumuzu Korumak Üzere Finansal Bilgi, Yönetim Muhasebeciliği, Danışmanlık Konularında Sürekli Eğitimler Ve Yayınlarla Meslek Mensuplarının Bilgi Birikimini, Kariyerini Geliştiren, Uzmanlaşmasını Sağlayan, Muhasebe İle İlgili Uygulamalara Yön Veren Bilimsel Ve Teknolojik Çalışmalar Yapmaktadır.

 

Tüm Meslektaşlarımızın Odamızın Çalışmalarına Katkıda Bulunmak Üzere; Odamızın Kurulları, Temsilcilikleri, Komisyonları, Komiteleri Ve Bütün Üyelerimizin Gönüllü Katılımı İle Mesleğimizin Ve Meslek Mensuplarımızın Toplumsal Etkinlik Ve Yararını Arttırmak,

 

3568 Sayılı Meslek Yasamız Ve Yönetmeliklerdeki Eksik Ve Hatalı Hükümlerin Giderilmesi İle Meslek Yasamızın Demokratikleştirilmesi Konusunda Çalışmalar Yapmak,

 

Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızı Güçlendirilmek Ve Etkinliğini Artırmak,

 

Meslek Mensuplarımızın Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Olarak Geliştirilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Ve Saygınlığının Artırılması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak,

 

Meslek Mensupları Arasındaki Haksız Rekabeti Önlemek, Dayanışma Ve Yardımlaşmanın Gelişmesini Sağlamak,

 

Toplumumuzun Aydın Kesiminden Olmanın Sorumluluğu İçinde, Ülkemizin Ekonomik Ve Sosyal Sorunlarını Aşabilmesine, Demokrasinin Ülkemizde Tüm Kurum Ve Kurallarıyla Yerleşebilmesine Katkıda Bulunmak.