Mali Tablolar

2019yedek

Mersin Serbest Muhsebeci Mali Müşavirler Odası

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Faaliyet Raporu

6Mali Bilgiler
 6-1 Mersin SMMM Odası 31.12.2018 Tarihli Bilânçosu yeni
 6-2 Mersin SMMM Odası 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu
 6-3 Mersin SMMM Odası İktisadi İşletmesi 31.12.2018 Tarihli Bilânçosu
 6-4 Mersin SMMM Odası İktisadi İşletmesi 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu