Faaliyet Raporu 2016-2018

duzenleme

Gündem1
Başkandan2-8
Genel Başkandan9-10
Yönetim Kurulu11
Denetim Kurulu12
Disiplin Kurulu13
Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu14
İlçe Eğitim ve Dayanışma Komisyonu15
Komisyonlar16
Komiteler17
Danışma Meclisi Yürütme Kurulu, Danışma Meclisi Üyeleri21
TÜRMOB  Birlik Temsilcileri22
Oda Personeli23
Üye Dağılımı ve İstatistikler24
TESMER Mersin Şubesi Yönetim Kurulu25
Stajyer Bilgileri26
Eğitmenlerimiz27
Eğitimlerimiz28-30
Basında Odamız31-33
Eğitim Etkinlikleri(34-41)
Eğitim Etkinlikleri(42-48)
Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikleri (49-55)
Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikleri(55-60)
Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikleri(61-65)
Mali Tablolar66-104
Mersin SMMM Odası 01.01.2013-31.12.2013 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları66-69
Mersin SMMM Odası 01.01.2013 - 31.12.2013 Tarihli Gelir Tablosu70
Mersin SMMM Odası 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları71-75
Mersin SMMM Odası 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu76
Mersin SMMM Odası 01.01.2015-31.12.2015 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları77-81
Mersin SMMM Odası 01.01.2015-31.12.2015 Tarihli Gelir Tablosu82
Mersin SMMM Odası Akademik Eğitim ve Çeşitli Etkinlikler İktisadi İşletmesi 01.01.2013-31.12.2013 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları83-86
Mersin SMMM Odası Akademik Eğitim ve Çeşitli Etkinlikler
İktisadi İşletmesi 01.01.2013-31.12.2013 Tarihli Gelir Tablosu
87
Mersin SMMM Odası Akademik Eğitim ve Çeşitli Etkinlikler İktisadi İşletmesi 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları88-91
Mersin SMMM Odası Akademik Eğitim ve Çeşitli Etkinlikler
İktisadi İşletmesi 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu
92
Mersin SMMM Odası Akademik Eğitim ve Çeşitli Etkinlikler İktisadi İşletmesi 01.01.2015-31.12.2015 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları93-96
Mersin SMMM Odası Akademik Eğitim ve Çeşitli Etkinlikler
İktisadi İşletmesi 01.01.2015-31.12.2015 Tarihli Gelir Tablosu
97
Mersin SMMM Odası 2017 Yılı Tahmini Bütçesi98-103
Denetim Kurulu Raporu104-109
Disiplin Kurulu Raporu110-113
Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Raporu114