Faaliyet Raporu 2016-2018

2020

Mersin Serbest Muhsebeci Mali Müşavirler Odası

01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu

1-1Oda Başkanın Sunuşu
1-2Genel Başkanın Sunuşu
1-3Oda'nın Misyonu ve Vizyonu
1-4Temel Bilgiler
 1-4.1 Yönetim Kurulu
 1-4.2 Denetim Kurulu
 1-4.3 Disiplin Kurulu
 1-4.4 Haksız Rekabet
 1-4.5 Oda Birlik Temsilcileri
 1-4.6 Danışma Meclisi
 1-4.8 Personel Durumu
3-1 Üye İstatistiki Bilgileri
3-2Eğitim Faalietleri
 2-2.1 Temel Eğitim-Stajyerler
4

Mesleki Etkinlikler

4-1Toplantı-Seminerler 
4-2Sosyal Kültürel Etkinlikler
4-3Meslek Mensuplarının Denetim Faaliyetleri
 4-3.3 Disiplin Kurulu Raporu
 4-3.4 Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Raporu
 4-3.5 Ruhsatsızlarla Mücadele Komisyonu Raporu
6Mali Bilgiler
 6-1 Mersin SMMM Odası 31.12.2017 Tarihli Bilânçosu
 6-2 Mersin SMMM Odası 31.12.2017 Tarihli Gelir Tablosu
 6-3 Mersin SMMM Odası İktisadi İşletmesi 31.12.2017 Tarihli Bilânçosu
 6-4 Mersin SMMM Odası İktisadi İşletmesi 31.12.2017 Tarihli Gelir Tablosu