Başkanın Mesajları

14 Nisan 2015 İlk Mesaj

Değerli Meslektaşlarım;

Sizlerin genel kurulumuzda göstermiş olduğu teveccüh ve seçilmiş olan yönetim kurulu arkadaşlarımın tercihi üzerine 10 Nisan 2015 tarihi itibari ile oda başkanlığı görevime başlamış bulunmaktayım.

Bir meslek odası olarak yürekten, gözlerimiz ve gönüllerimiz gülerek, sorunlardan arınmış , sadece mesleki mücadelemizin sürdürüleceği  ve de tüm camiamızın hiçbir ayrım gözetmeden mesleğimizin ve odamızın daha da ileri götürüleceği günleri hep birlikte  yaşamak istiyoruz. Yılın 365 günü çalıştığımız bu meslekte, alnımızın teri ve emeklerimiz için gerekli uygun koşulların sağlanması için odada görev alan tüm arkadaşlarımla beraber  emek sarfedeceğiz. Bu koşulların ne olduğunu içinde yaşayanlar olarak en iyi biz biliyor ve alçakgönüllülükle dile getiriyoruz.

Bir muhasebeci olmak için verilen emek ve çabanın ne olduğunu bilmeyenler, bir muhasebecinin yaşadığı sorunları anlamayanlar; daha genel bir bakışla söylersek, yasal bir meslek odasının bütün meslek mensupları adına ürettiği çözüm yollarını siyasal ve kısır yaklaşımlara kurban edenler, farkına varmadan mesleğimize zarar vermekle birlikte  vergi kaçırma ve haksız rekabete de destek olmaktadırlar. Mersin SMMMO  olarak çözümün sorunun kaynağında bulunduğunu belirtiyor, adil ve hakkaniyetle çözülmesini istiyoruz.

Mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere finansal bilgi, yönetim muhasebeciliği, mevzuat ve danışmanlık konularında sürekli eğitimler ve yayınlarla meslek mensuplarının bilgi birikimini, kariyerini geliştiren, uzmanlaşmasını sağlayan, Muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren bilimsel ve teknolojik çalışmalar yaparak Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan , şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan Lider bir kurumu birlikte yaratmak düşüncesiyle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.


Ömer Faruk TOKGÖZ

BAŞKAN


Mesaj Arşivi>>