Başkanın Mesajları

10 Haziran 2015

Değerli Meslektaşlarım,

13 Haziran 1989 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren meslek yasamızın yıldönümünü kutlar, bu güne kadar örgütsel mücadelenin var olmasına ve mesleğin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ederim.

Geriye dönüp baktığımızda 25 koca yılı geride bıraktığımızı görüyoruz. Zamanı çok çabuk tüketiyoruz. Oysaki yerine koyamadığımız değerlerden biridir geçen zaman.

Meslek camiası olarak çok yoğun bir süreci geride bırakırken, bu sürecin içerisinde barındırdıklarıyla uğraşmaktan asli sorunlarımızın çözüme kavuşması konusunda mesafe kat edemedik.

Bildiğimiz üzere ülkemizde vergi mükelleflerine vergi, sosyal güvenlik ve diğer mevzuatlar yönünden hemen hemen her gün yeni bir yük bindirilmekte ve bu yükte maalesef bizim meslek camiamıza yansımaktadır. Hepimizin bildiği üzere ofislerimiz Maliye Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birer şubesi haline geldi. Üstelik bu da yetmezmiş gibi kamunun elinde var olan bilgileri TUİK’e vermekle yükümlü hale geldik. Maalesef ki bugüne kadar iş dünyasına getirilen bu yüklerde iş camiasının desteğini yanımızda hissedemedik. Bu sorunlar sanki muhasebe mesleğinin getirdiği iş yoğunluğu gibi algılanıp veya algılatılıp camianın kucağına bırakılmıştır.

Mersin SMMMO olarak yaşadığımız sorunların çözümün, sorunların kaynağında bulunduğunu biliyoruz. Sorunlarımızın adil ve hakkaniyetle çözülmesini istiyoruz ve çözülmesi içinde gereken mücadeleyi birlikte vereceğiz. Bu bağlamda 75 Odamızın ortak imzası ile bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Bunu bir kere de burada sizlerin önünde paylaşmak istiyorum.


SESİMİZE KULAK VERİN!

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek,

Biz Türkiye’de 90.000 kişilik Mali Müşavir ve 400.000 kişilik çalışma arkadaşlarımızla, 500.000 kişilik camiasıyız.

Aşağıdaki isteklerimizi TÜRMOB aracılığıyla, Yüksek Makamınıza sunulmak üzere  Müsteşarlığınıza ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na birçok kez rapor olarak sunduk:

-Tahsil edemediğimiz gelirin KDV’sinin ödenmemesini istedik.

-Tahsilatlarımızın banka aracılığı ile zorunlu ödenmesinin sağlanmasını istedik.

-Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesini istedik.

-Meslek mensuplarımızın düzenlediği sözleşmelerden damga vergisinin alınmamasını istedik.

-Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın gider kabul edilmesini istedik.

-Meslek Mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık halinin mücbir sebep sayılmasını istedik.

-Beyin amortismanının getirilmesini istedik.

-Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezasının alınmamasını istedik.

-Son dönem Geçici vergi beyanının kaldırılmasını istedik.

-Beyan sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini istedik:

-Geçici verginin ayın 20’sine kadar,

-Muhtasar Beyannamesinin ayın 29’una kadar,

-KDV beyannamesinin ay sonuna kadar,

-B a ve B s bildirimlerinin takip eden ayın 10'una kadar, 

-Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin üçüncü ayın sonuna kadar,

-Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin dördüncü ayın sonuna kadar,

Şeklinde yeniden düzenlenmesini talep ettik.

 

Ömer Faruk TOKGÖZ

BAŞKAN


Mesaj Arşivi>>