Basında Odamız

Yeni TTK Sürecinde Muhasebe Denetimi Seminer

 

 

Prof. Dr. Nejat BOZKURT ve Prof. Dr. Cemal İBİŞ'in konuşmacı olarak katılacağı Yeni TTK Sürecinde Muhasebe Denetimi konulu seminer 1 Haziran Cuma, 13.30'da Oda Konferans Salonunda yapıldı.

 

 

Seminer öncesi bir konuşma yapan Oda Başkanımız Dursun GÖKTAŞ şunları söyledi:

 
  

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile dünya liginde oynamak istiyorsak yeni TTK’ya sahip çıkılması gerekir. Eksiklik ve hatalar varsa düzeltilmelidir.

 

İş hayatına hapis cezaları, vardiya korku salmak ülkeye ihanetle eşdeğerdir, Ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi dikkate alınarak düzeltmeler yapılabilir ancak sahte işlem yapan, sahte belge düzenleyenlere de müsaade edin de ceza verilsin.

 

Bugün Yeni TTK sürecinde muhasebe denetimi konulu seminerde sunumu Prof. Dr. Cemal İBİŞ ve Prof. Dr. Nejat BOZKURT hocamız tarafından yapılacaktır.

 

VUK 413 nolu tebliğle mükellef bilgileri bildirimi 29 Hazirana uzatıldığını biliyoruz.

 

VUK 340 nolu tebliğ ile e-beyanname gönderimi ile muhasebecilerle sözleşme yapan mükellefler, muhasebecilerin bu hizmeti karşılığı Resmi gazetede yayınlanan 2012 yılı muhasebe asgari ücret tarifesine göre en az 100.00 TL alacak ve serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir.

 

Bilgi isteme yetkisi keyfi kullanılmakta ve yapılan işe göre verilen ceza arasında korkunç bir fark vardır. Örneğin 100 TL ücret alıyorsunuz cezası 1.170 TL bu adaletli bir durumudur? Bunun düzeltilmesi, keyfi bilgi istenmekten kaçınılması, cezaların VUK 352. Madde hükümleri uygulanmasını talep ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.