Basında Odamız

sgk 2012 hedefleri

Kayıt Dışı İstihdam Konulu Basın Açıklaması
 29 Mart 2012 Perşembe günü Oda Başkanlık Makamında Oda Başkanımız Dursun GÖKTAŞ yüksek ücretli çalıştığı halde bordroda düşük ücretten gözüken sigortalılarla ilgili düzenlemeleri de kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012 yılı hedefleri ile ilgili basın açıklaması yapmıştır.
 
Basın açıklaması metni aşağıdadır.
 

Mersin: 29.03.2012

Konu:   Kayıt Dışı İstihdam Konusu Hk.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı ücret tespitinde Meslek kodu uygulaması getirerek gerçek ücreti yüksek, bordrodaki ücretleri düşük gösterilmesini önlemek için mücadele başlatılacak. Böylece Ücret bordrolarında asgari ücretten gösterilenlerin gerçek ücretleri tespit edilecek.

1 Nisan 2012 tarihinden itibaren SGK’ da denetim dönemi başlıyor. Risk odaklı SGK denetimi yapılacak. Sigortasız işçi çalıştırıyorsanız bir an önce işçilerin Sigorta girişini yapınız. Yüksek ücret ödeyip ücret bordrosunda düşük gösteriyorsanız gerçek ücretten gösteriniz. İşyerlerinizde çalışmayan kişileri sigortalı göstermeyiniz. Aksi davranışlar idari para cezası getireceği gibi savcılıklara suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılı hedeflerini belirlemiştir.

-Önce sigortalı kişiler teşvik edilecek SGK kaliteli hizmet verilerek prim ödemede gönüllülük esası yerleştirilecek.

-Sigortasız işçi çalıştırma ile mücadele edilecek.

-Sosyal Güvenlik kurumundaki İş ve işlemler basitleştirilecek

-SGK Prim tahsilâtı arttırılacak

-Müstahsillerden alınan mallara uygulanan Bağ-kur %5 prim aşağıya çekilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

-Teknik altyapı güçlendirilecek, SGK sitesine giriş süratli olacak

-Sağlıkla ilgili hizmet genişletilecek, Sağlık suiistimalleri avuç içi tanıma sistemi ile önlemeye çalışacaktır.

Bilgi ve veri paylaşılacak, yeni denetim modeli oluşturulacak, işçi ve işverenleri bilgilendirme çalışmalarına önem verilecek.

27 Mart 2012 tarihinde Ankara da yapılan TÜRMOB 65. Oda başkanları toplantısında hazırlanan rapor SGK Kurum başkanımız Fatih Acar’a sunuldu.

SMMM Odalardan gelen sorunlar iki bölüme ayrıldı.

1-) Yasal düzenlemeler;

İdari para cezası indirilmeli, beyan ve bildirim süreleri düzeltilmeli, Çalışamaz raporlu durum bildirimi ve eksik gün bildirimi kaldırılmalı. SGK Usul yasası hazırlanmalı. İş kazası bildirimi yeniden düzenlenmeli bölge çalışma müdürlüğüne bildirim kaldırılmadır.

4/b sigortalıların prim matrahları yeniden belirlenmeli, 5510 kanundaki süreler kurala bağlanmalıdır. Şirket ortaklarının sigortalılığı yeniden düzenlenmelidir.

2-) SGK Bilgi işlemden kaynaklanan sorunlar;

Kurumlar arası işbirliği sağlanmalıdır. SGK internet sitesi basitleştirilmeli, içeriği ve kapasitesi yükseltilmelidir.  Borç sorma sorgulama, şifre sorunu, e tedbir uygulaması gözden geçirilmeli, Van ilimizdeki deprem sonrası meydana çıkan sorunlar çözülmelidir. İnşaatlarla ilgili asgari işçilik yükü hafifletilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Oda Başkanı

Dursun GÖKTAŞ