Basında Odamız

Mükellef Bilgi Bilgilendirme Eylemi


Mükellef Bilgileri Bildirimi ve Tüm Angaryalara Hayır!


-Eylemin Fotografları Sayfanın en altındadır!


Mükellef Bilgileri Bildirimi ile ilgili SM Mali Müşavirlerin tepkilerini dile getirmek üzere

24 Mayıs perşembe günü Mersin SMMM Binası önünde eylem yapıldı.
 
Mersin SMMMO Başkanı Dursun GÖKTAŞ, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda üyenin katıldığı eylemde davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi...
 
Oda Başkanı Dursun GÖKTAŞ'ın yaptığı basın açıklamasından sonra üyeler toplu olarak Ruhsatlarını yakarak angaryalara tepkilerini gösterdiler.


Basında Mükellef Bilgileri Bildirimi ve Tüm Angaryalara Hayır! Eylemi:


 
Oda Başkanı Dursun GÖKTAŞ'ın basın  açıklaması:
 

 

     Değerli basın mensupları

 

     Vergi idaresi olarak talep edilen bu bildirimin de diğer beyan ve bildirimlerde olduğu gibi yasal bir dayanağı olduğu şüphesizdir.

     Yasal dayanak, tebliğde belirtildiği üzere VUK 'un "Bilgi Verme" başlığını taşıyan 148 ve 149. maddelerine dayandırılmaktadır.

413 sayılı Tebliğ ekinde düzenlenen "MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ" formu ile istenen bilgilerin birçoğu diğer beyan ve bildirimlerde bulunmasına rağmen yeni bir bildiri ile ayrıca istemek, bahsi geçen yasal dayanağın sınırsız ve keyfi olarak kullanıldığına delalet etmektedir.

     Vergi mükelleflerine ilave bir yük getirildiği gibi Muhasebeci, Mali Müşavirlere 100 TL para alınız denilmekte alacağımız da şüpheli iken 1.170 TL ceza verilecek olmasını izah edecek bir TC. Vatandaşı var mıdır?

     NACE, Avrupa istatistik sistemi içerisinde karşılaştırılabilir istatistikler üretmek amacıyla kullanılan istatistiksel altyapının ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflaması ile ilişkisinden dolayı, NACE, ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistikî verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

     Kurumların Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden bilgisine ihtiyaç duyulmasını önemsiyoruz.

     Ancak Muhasebeci ve Mali Müşavirler Mart, Nisan Mayıs aylarında onlarca beyan ve bildirimin yanında yıllık beyan bildirimi, kesin mizan bildirimi, İmzaladığımız beyannamelerin listesi gibi düzenlemeleri hazırlayıp gönderilmesi üstüne birde mükellef bilgi bildirimi eklenmesi meslektaşlarımızın sabrını taşırmıştır.

     Vergi usul kanunu mükerrer 355. maddeye bağlı ceza uygulamasına hatta düzeltme beyanlarına da aynı maddeye dayanarak ceza verilmesine itirazımız var.  Ceza uygulansın ancak defter tutma ve bazı beyannamelere VUK 352. maddesindeki cezalar uygulanırken bu bildirimlere neden 355. Madde hükmü uygulanıyor.

     Mükellef bilgi bildiriminde şube, depo, şantiye gibi yerler için ayrı ayrı bildirim verilmesini anlamak mümkün değildir.

     Kamu kurumlarına aylık düzenli verilen bilgilerde yer alan işçi sayısı, hâsılat bildirimi gibi hususların tekrar istenmesi bilgisayar teknolojilerinden yararlanmakla övünenleri düşünmeye davet ediyoruz.

     Bu nedenle mükellef bilgi bildirimi süresinin 31 Mayısta bitmesi bu bildirimlerin sağlıklı düzenlenmesi için yeterli değildir. Mükellef bilgi bildiriminin kaldırılmasını, kaldırılamıyorsa bu sürenin uzatılmasını talep ediyoruz.

     Ayrıca her ay Muhtasar beyanname ekinde sayısı yüzleri geçen stopaj yapılan fatura, müstahsil makbuzu, gider makbuzu, serbest meslek makbuzu bilgileri istenmesi mantığı meslektaşlarımıza yüklenen angarya değil de başka nedir.

     Muhasebe ücreti işletme defteri 2008 yılında 65 TL, 2012 yılında 72 TL % artış oranı % 11.

     Asgari ücret 2008 yılında 608 TL 2012 yılında ise 940 TL artış oranı % 55.

     Başka bir meslek grubunda dilekçe yazma 2008 yılında 130 TL 2012 yılında 220 TL artış oranı % 70 adaletin bu mu dünya şarkısını aklımıza getiriyor.

     İlgilileri bu konularda sesimizi dinlemeye ve VUK 148. ve 149. maddelerine dayanılarak keyfi bilgi istenmesine ve mükerrer 355. maddeye dayanılarak ceza yazılmasına son vermeye davet ediyoruz.

 

Dursun GÖKTAŞ

Oda Başkanı