Basında Odamız

3568 23. yıl3568 Sayılı Meslek Yasasının kabulünün 23. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

 
13 Haziran 2012 Çarşamba günü Oda Konferans Salonunda yapılan Basın açıklamasında Oda Başkanımız Dursun GÖKTAŞ,
"Bugün Türkiye’nin dört bir yanında muhasebeciler ortak basın açıklaması yapma noktasına getirdi. İşte muhasebecilerin sabrının taşmak üzere olduğunun bir göstergesidir.
Muhataplarımızı bu sesleri dinlemeye ve taleplerimizi yerine getirmeye davet ediyoruz"
dedi.
Çok sayıda Oda üyesinin hep bir ağızdan "Angaryalara Hayır, Bakanlık Vesayetine Hayır" diye haykırdığı basın açıklaması katılımcıların alkışlı protestosuyla sona erdi.
 
Oda Başkanımız Dursun GÖKTAŞ  sözlerine şöyle devam etti:
 
"24 Mayıs 2012 tarihinde odamız önünde yaptığımız angaryalara hayır basın açıklamamızla Türkiye’nin dört bir yanında tebrik mesajları aldık.

6 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da yapılan 66. Oda başkanları toplantısında da etkisini gösterdi. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında muhasebeciler ortak basın açıklaması yapma noktasına getirdi. İşte muhasebecilerin sabrının taşmak üzere olduğunun bir göstergesidir.

Muhataplarımızı bu sesleri dinlemeye ve taleplerimizi yerine getirmeye davet ediyoruz.

 

TALEPLERİMİZ AYNI ZAMANDA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİNDİR

Türkiye genelinde; çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte muhasebe meslek camiasının 500 bini bulan onurlu çalışanları; 3568 Sayılı Meslek Yasası’nın kabul edilişinin 23’üncü yıldönümü olan 13 Haziran 2012’de bugün; Siyasi Erk’ten “Vicdan Muhasebesi” talebinde bulunuyor.

Bugün “Yapılanların/yapılmayanların gözden geçirilmesi, doğru veya yanlışların ortaya konulması” günüdür.  Yani herkes için “Vicdan Muhasebesi Günüdür!”

Bizler; akademik bir mesleğin mensupları olarak, yıllardır kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin, devletle kurduğu vergi-finans ilişkilerinde, sistemin başrolünde olduk.

Bizler; demokratik ve sivil bir örgütlenmenin mensupları olarak, meslekte hem vicdanı hem de hukuksal ağır sorumluluklarla gecemizi gündüzümüze katarak, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişiminde, özellikle kayıt dışı ekonominin önlenmesinde elimizi taşın altına koyduk.

Yıllarca vergilerin toplanmasında İdare’nin en güçlü “görülmez eli” olduk. Ekonomik krizlerde “çözüm ortağı” görüldük.

 

OYSA BUGÜN..!

Refahın paylaşılmasında, devletin “yetim çocuğu“ olduk.

Çatı Örgütümüz TÜRMOB ve ülkemiz genelinde 83 il ve ilçede örgütlü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları olarak mesleğimizin artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini gördük.

 

DÜN VESAYETE SON DERKEN, BUGÜN NE OLDU, YARIN NE OLMAMALI!

•Dün; 3568 Sayılı Meslek Yasamızın 35. Maddesinde “5’e 4” diye bilinen, TÜRMOB yönetiminde 80 bin SMMM’ yi 4 üyenin, 4 bin YMM’yi ise 5 üyenin temsil ettiği “azınlığın çoğunluğu yönettiği” antidemokratik hükümlerin kaldırılmasını istedik. Duyulmadı!

•Dün; TÜRMOB Genel Kurulu’nun iradesiyle oluşan yönetmeliklerin yayınlanması özellikle de binlerce meslektaşımızın kariyerlerini ve geleceklerini ilgilendiren ‘yeni sınav hakkı’ çağrısında bulunduk. Göz ardı edildi!

•…Oysa Bugün;  İlgili kuruluşların fikri alınmadan, bir gecede, Kanun Hükmündeki Kararname’yle,  9 üyeden 7’sinin bakanlıklardan atanan özerk olmayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu.

•Bugün; Denetim yapacak kurum ve müşavirlerden fahiş tutarlı ruhsat harçları talep ediliyor. Mesleğin her aşamasında getirilen yüksek harçlar meslek mensubunu adeta cezalandıracak, denetimin ise tekellere bırakılmasına sebep olacaktır.

•Bugün; Ülkemizde yüz binlerce KOBİ’ye bağımsız denetim hizmeti vermeye hazır olan meslektaşlarımızın önü kesilmemelidir.

•Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu TÜRMOB’ la mutlaka işbirliği yapmalı, unvanlara eşit davranmalı, denetim yapacak meslek mensupları için asla ve asla sınav getirmemelidir!

 

ANGARYALAR BİTSİN DERKEN, CEZALANDIRILDIK/YÜK KATARI OLDUK!

 • §  ANGARYA’LARA KARŞI ÇIKTIK:
 • §  Bürokrasiyi azaltmak için kesin mizan formlarının basitleştirilerek yıllık beyanname eki olarak alınmasını istedik.
 • §  “Mahsup–İade sorunları”, “internet vergi dairesi uygulamaları” ve “kod uygulamaları” için vergi daireleri arasında ve vergi dairesinin kendi içinde uygulama birliğinin sağlanmasını talep ettik.
 • §  Ceza’larla karşı karşıya bırakıldık:
 • §  Başta Ba/Bs olmak üzere sadece bilgi amaçlı formlar için bile özel usulsüzlük cezası uygulandı.
 • §  Kesin mizan bildirimlerinin süresi içinde verilmemesi durumunda dahi özel usulsüzlük cezası uygulandı.
 • §  Mükellef bilgileri bildiriminin eksik ve yanlış verilmesi durumuna özel usulsüzlük cezası uygulandı.
 • §  Tahsil edilmeyen ücretin KDV’sini ödemeyelim dedik.
 • §  Meslek mensupları tahsilât yapmamasına rağmen serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek zorunda olduğu için tahsil etmediği “geliri” ve KDV’sini beyan ederek mağdur edildi.

 

MESLEKTAŞA DESTEK İSTEDİK SONUÇ ALAMADIK

KDV İNDİRİMİ TALEP ETTİK

Muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinde yüzde 18 olan yüksek Katma Değer Vergisi oranını, birçok sektörde uygulandığı halde yüzde 8’e düşürülmedi.

MESLEKİ GİDERLERİN İNDİRİLMESİNİ TALEP ETTİK

Meslek mensubunun işiyle ilgili yaptığı her türlü gideri vergi matrahından indirme hakkı getirilmedi.

BUGÜN, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR!

Bizler meslek mensupları olarak böylesine ağır sorunlarla boğuşurken gördük ki; bugün demokratik meslek örgütü olmamızın dahi önü kesilmek istenmektedir.

Oysa bizler dün olduğu gibi bugün de; siyasete, mesleki ve meslektaşın sorunlarının, ülkemizin sorunlarının bir parçası olduğu görüşüyle baktık ve bu konuda asla taviz vermedik.

Gelin; Artık ülkenin ekonomisine, özellikle mali sistemine çok önemli katkıları olan meslek örgütümüzü zedeleyen girişimlere son verin.

Gelin;  Meslektaşın bir ailesi ve sosyal bir yaşamının olduğunu unutmayın.

Gelin; Meslek mensuplarımızın aşağıdaki haklı taleplerini yasal düzenlemelerle hayata geçirin ki, Ülkemiz kazansın!

 

TALEPLERİMİZ

 • §  Angaryalar kaldırılmalıdır.
 • §  Başta 5 / 4 olmak üzere anti demokratik maddeler kaldırılmalıdır.
 • §  TÜRMOB genel kurulunca kabul edilen yönetmelikler biran önce yayınlanmalıdır.
 • §  Sınav mağdurlarının ek sınav talebi yerine getirilmelidir.
 • §  Bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kaldırılmalıdır.
 • §  Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılmalıdır.
 • §  Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır.
 • §  Denetim lisanslamasında sınav yapmayı asla düşünmeyin.
 • §  E-beyanname şifresi mükelleflere değil, meslek mensuplarına verilmelidir.
 • §  Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalıdır.
 • §  Serbest meslek uygulamasında Gelir KDV çelişkisi düzeltilmelidir.
 • §  Ücret tarifesinin yayınlanması meslek örgütümüze bırakılmalıdır.
 • §  Bakanlık vesayetine son verilmelidir.

Taleplerimiz Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiş olup, en kısa sürede çözüme kavuşturulmalıdır.

Demokratik haklarımız saklı kalmak kaydıyla, bu sürecin; takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

 

Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur."