Bağımlı Üyeler

Makaleler İncelemeler

1-Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları ve Sorunları

 Gencer BAYKUL (Bağımlı Çalışanlar Komitesi üyesi)


2-Bağımlı Çalışan Meslek Mensuplarının Müteselsil Sorumluluğu

 Gencer BAYKUL (Bağımlı Çalışanlar Komitesi üyesi)


3-Bağımlı Çalışan Meslek Mensuplarının Sorunları Sürüyor…

İlker SAVUT Bağımlı Çalışanlar Komitesi Başkanı


4-İşyerlerinde Mobbıng ve Türk Hukukundaki Yeri


Bağımlı Çalışanlar Komitesi:

İlker Savut

Esin Kılıç

Yasemin İlbasan

Enver Açıker

Ahmet Önder Önal

Gencer Baykul