Bağımlı Üyeler

Bağımlı Çalışan Üyeler Anket

Bir meslek mensubu olarak, bir işyerinde bağımlı çalışmayı mı, kendi büronuzu açmayı mı tercih edersiniz? 
Size göre, bir meslek mensubu olarak, kendi büronuzu açmanızın önündeki engel/engeller nelerdir? 
Cevabınız Diğer ise lütfen belirtiniz
Size göre, bağımlı çalışan meslek mensuplarının en önemli sorunu nedir? 
Bir Önceki Soruda Cevabınız 'Diğer' ise lütfen kısaca belirtiniz
Size göre meslek odamız, özel olarak bağımlı çalışan meslek mensuplarına yönelik eğitim, seminer, etkinlik vs düzenlemeli mi? 
Yukarıdaki soruya verdiğiniz yanıt ‘Evet’ ise; bu eğitim, seminer ve etkinliklerin ağırlığının aşağıda belirtilen konu başlıklarından hangisi/hangileri olması gerektiğini düşünmektesiniz?
Önceki Soruda Cevabınız Diğer ise lütfen kısaca belirtiniz 
Meslek Odamızca düzenlenecek bu tür etkinliklere katılımınızı kısıtlayan idari herhangi bir sorun var mı? (İşyerinden izin alamamak, işyerinin uzaklığı vs gibi) 
Size göre, bu tür etkinlikler; 
Size göre, meslek odamızda bir bağımlı çalışanlar komitesi bulunması 
Size göre, “bağımlı çalışanlar meslek komitesi”, 
Bir Önceki Soruya Cevabınız 'Diğer' ise lütfen kısaca belirtiniz 
Meslek Odamızın çalışmalarını yeteri kadar takip edebiliyor musunuz? 
Meslek odamızın çalışmalarını hangi/hangileri aracılığıyla takip etmektesiniz? 
Bir Önceki Soruda Cevabınız 'Diğer' ise lütfen belirtiniz 
Yukarıda Belirtilen Konular Dışında Varsa Görüş ve Önerilerinizi bizimle paylaşın