Duyuru Detay

KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİNE DAİR TEMEL USUL VE ESASLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
26.03.2021

İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesinde, 01.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir.


Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmıştır.


Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için 2.3.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir.


Bu kapsamda, İlimizin yüksek risk grubu içerisinde yer alması nedeniyle, söz konusu mükelleflerin mücbir sebep dönemine ilişkin beyannamelerini 26.4.2021 tarihine kadar vermeleri ve ilk dönem olan Kasım dönemi için 31.5.2021 tarihinden başlamak üzere ödemelerini de her bir dönem için sırasıyla izleyen ayların sonuna kadar yapmaları gerekmektedir.


Mücbir sebep hali sona eren mükellefler, bu durumlarına ilişkin bilgilere İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ulaşabileceklerdir.

Bu içerik 26.03.2021 16:31:26 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 442