Duyuru Detay

Basın Açıklamamız
20.03.2020


ÖNCE İNSAN

Koronavirüs pandemisi nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uygulanmak üzere açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin sosyal ve ekonomik açıdan sağlayacağı faydaya inanıyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda, ekonomik tedbirler arasında yeralan vergisel tedbirleri doğru ancak eksik buluyoruz.

Ülkemizde riskin en yüksek seviyede hissedildiği bugünlerde, tahsil edilecek tüm vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan mali belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması, yerinde veya muhasebe bürolarında kayıt edilmesi ve beyannamelerin hazırlanması hem doğru değil hem de imkansızdır!

Tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkılmamasının en yetkili makamlar tarafından tavsiye edildiği ve işverenlerin dahi işine gitmekten çekindiği bir ortamda mali müşavirler yaşamlarıyla sorumlulukları arasında çaresiz bırakılmamalıdır.

Bugün yanlızca kendimiz değil, ailelerimiz, çalışanlarımız ve hizmet sunduğumuz toplumun tüm kesimleri büyük risk altındadır.

Muhasebe meslek mensupları olarak, etkileşim içinde olduğumuz 1 Milyona yakın insanın YAŞAM HAKKININ RİSKE EDİLMEMESİ KONUSUNDA HAKLI TALEPLERİMİZİN DİKKATE ALINMASINI İSTİYORUZ!

Bu nedenlerle;

Mart ayı içerisinde verilmesi gereken (KDV 1-2, Muhtasar, Damga Vergisi, Turizm Katılım Payı, BA-BS, GEKAP vb) tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini ve mücbir sebep halinin ilanını,

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ertelenmesini,

E-Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesini,

Vergi İncelemelerinin ertelenmesini,

Bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları gözönüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına biz muhasebe meslek mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz.

ÇOK GEÇ OLMADAN SESİMİZE KULAK VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ!

ÇÜNKÜ ASIL OLAN YAŞAM HAKKIDIR!

Bugün bu insani durumu gözler önüne sermek üzere Ankara SMMM Odamızca Maliye Bakanlığımız önünde bir açıklama gerçekleştirilmiştir. Yapılmak istenen bu açıklama, güvenlik güçlerimiz tarafından müdahaleye maruz kalmış ve ilgili Oda Başkan ve Başkan Yardımcısı başta olmak üzere iştirak eden yöneticiler gözaltına alınmışlardır. Arkadaşlarımız daha sonra serbest bırakılmışlardır. Ülke, meslek ve insan sağlığı üçgeninden başka bir kaygısı olmayan, yürütmekte olduğumuz kamusal hizmetin teknik yapılabilirliklerinin altını çizen ve her yönüyle insani bu açıklamanın maruz kaldığı bu müdehaleyi kabul etmemiz mümkün değildir. Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Vatanını her şeyin üzerinde tutan meslektaşlarımız adına insani ve bilimsel değerlerle kamuoyunun takdirlerine sunarız.

Saygılarımızla

 

Ersin GÖKGÜN

Oda Başkanı

Bu içerik 20.03.2020 17:12:11 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 883