Duyuru Detay

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi
26.02.2020

“Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” verebilmek üzere T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından, Birliğimize verilen izin çerçevesinde, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacak olan “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” için 2020/1. dönem başvuru takvimi belirlenmiştir.


2020/1. dönem eğitim başvuruları, 18 Şubat – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.


Başvuru yapmak isteyen meslek mensupları 950,00 TL + KDV ve diğer meslek erbapları 1.140,00 TL + KDV olan eğitim ücretini; http://konkordato.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebilecekleri gibi Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-917065 (IBAN NO: TR70 0006 4000 0014 2480 9170 65) nolu hesabına da ödeyebileceklerdir. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir.

 

TÜRMOB

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü

4 Gün (Günde 9 Saat)

Toplam Ders Saati

36 Saat

Bir Ders Süresi

50 Dakika

 

 

1. ve 2. Gün ( Hukuk)

(Günlük 9 Saat)

  • İcra İflas Hukukuna İlişkin Temel İlkeler
  • Ticaret Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler
  • Konkordato Hukuku

 

 

3. ve 4. Gün ( Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi)

(Günlük 9 Saat)

  • İşletmelerde Kayıt, Belge Düzeni ve Vergi Uygulamaları
  • Finansal Raporlama ve Analizi
  • Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi
  • Konkordato Projesinin Analizi, Sürdürülmesi, Denetimi ve Vergi Uygulaması

 

Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabına, http://konkordato.tesmer.org.tr

bağlantı adresinden yada https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/bilirkisiliksempozyumkitaplari/Konkordato-Komiserligi.pdf

bağlantı adresinden erişim sağlanabilir.Dikkat : Başvuru yaparken Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. Maddesindeki şartları taşıdığınızı ve en az 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış olduğunuzu, verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.


Komiserin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.


TÜRMOB KonkordatoTemel Eğitimi Başvusu için tıklayınız.


Bu içerik 26.02.2020 16:50:18 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 772