Duyuru Detay

Yoklama faaliyetleriyle ilgili duyuru
19.02.2020

Son günlerde vergi dairesi başkanlığı tarafından yapılmakta olan yoklama faaliyetleriyle ilgili bazı aksaklıklar odamıza iletilmek suretiyle gündeme getirilmektedir. Tarafımıza iletilen aksaklıklar çözüm odaklı olarak vergi dairesi başkanlığımızla görüşülmekle birlikte, yine çözüme katkısı olması düşüncesiyle aşağıdaki bilginin paylaşılması gereği hasıl olmuştur.

2019 yılında yayımlanan Uygulama İç Genelgelerinde belirtilen şartların gerçekleşmesi koşuluyla aşağıda belirtilen mükelleflerin işe başlama, adres değişikliği, şube açılışı ve işi bırakma yoklamaları kaldırılmıştır.

1) Gerçek kişi mükelleflerden;

    a) Münhasıran yük ve yolcu taşımacılığı yapanların işe başlama, adres değişikliği ve işi bırakma yoklaması,

    b) Yerleşim yeri adresinde serbest meslek faaliyetinde bulunanların işe başlama, adres değişikliği ve işi bırakma yoklaması,

    c) Ölüm hali nedeniyle işi bırakma yoklaması,

2) Tüzel kişi mükelleflerden;

    a) Yeni kurulan ve sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin işe başlama yoklaması,

    b) Sermayesi üç yüz elli bin Türk Lirası ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) adres değişikliği ve şube açılış yoklaması,

    c) Tasfiyenin/iflasın kapandığına ilişkin işi bırakma yoklamaları.


Bilgilerinize rica ederim.

Ersin GÖKGÜN
Oda Başkanı

Bu içerik 19.02.2020 13:36:16 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2380