Duyuru Detay

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi
04.02.2020

Eğitimin Amacı

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile görev alanı genişletilen iş mahkemelerinde görülen 4857 sayılı İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi işçilerin tarafı oldukları uyuşmazlıklarda işçilik alacağının hesaplatılması için çoğunlukla bilirkişiye başvurulmaktadır. Bilirkişilerin mevzuatta belirtilen işçilik haklarının hesaplanmasına ilişkin genel esasları bilmeleri ve alacağın değişik sözleşme türlerine ve çalışma biçimlerine göre nasıl hesaplanması gerektiği hakkında yeterli uygulaması bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, teorik eğitim yanında farazi olaylara dayalı olarak hesaplama modülleri kullanılarak bilirkişi adaylarına nitelikli hesaplama yapabilme yetisi kazandırılması programın başlıca hedefidir.

Eğitim İçeriği
 

1-İşçilik Alacaklarının Hesaplanmasına İlişkin Mevzuata Genel Bakış (TEORİK EĞİTİM)

2-Nitelikli Hesaplamalar Uygulamalı Eğitim

a) 4857 sayılı İş Kanunu Kapsamındaki Hesaplamalar

Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Kötüniyet Tazminatı
Ayrımcılık Tazminatı
Boşta Geçen Süre Ücreti
İşe Başlatmama Tazminatı
Yeni İş Arama İzin Ücreti
Akit Yapma Yükümlülüğüne Aykırılık Tazminatı
Fazla Çalışma Ücreti
Genel Tatil Ücreti
Hafta Tatili Ücreti
İzin Ücreti
Ücret nedir, hangi alacak kalemi hangi ücretten hesaplanır?
Hizmet süresinin tespiti nasıl yapılır?
Kıdem  tazminatı nasıl hesaplanır? Hangi gelirler dahil edilir? Mahsup işlemi nasıl uygulanır?
İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? Hak kazanma halleri nelerdir?
Fazla çalışmanın ispatı ve hesaplama yöntemleri nedir ?
Genel tatil çalışmasının ispatı ve hesaplama yöntemleri nedir?
Y��llık izin alacağı nasıl hesaplanır?
İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağı nasıl hesaplanır?
Birlikte sorumluluk halleri nedir?
Aktüerya hesaplaması nasıl yapılır?
Zamanaşımı definin işçilik tazminat ve alacaklarına etkisi nedir?
Hesaplamalarda EXCEL kullanımı nasıl yapılır?

Eğitime gelirken laptop ve mouse getirilmesi rica olunur.


Eğitim ücreti: 1000 TL(KDV Dahil) dir.

 

MERSİN SMMMO İKTİSADİ İŞLETME BANKA BİLGİLERİ

 YAPI KREDİ : TR95 0006 7010 0000 0046 0106 29

 TEB : TR22 0003 2000 0000 0011 5504 79


Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde bilirkişiler derneğinin yapmış olduğu eğitim ile birleştirilebilir.

Bu içerik 4.02.2020 12:00:08 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 811