Duyuru Detay

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122
16.01.2020

       Vergi Usul Kanununa İlişkin 122 sıra nolu Sirküler Özeti / Yeni Şifre Alınması

        (13 OCAK 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE)

 1003B KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddelerine göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını beyan edecekleri 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak YENİ BİR KULLANICI KODU, PAROLA ve ŞİFRE alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ ;

AYLIK VERENLER; AYLIK SGK BİLGİLERİ İLE STOPAJ VERGİLERİNİ DAHİL EDEREK,

ÜÇ (3) AYLIK VERENLER İSE; ÜÇ AYLIK DÖNEMİN 1.ve 2.AYINDA SADECE SGK BİLGİLERİNİ, 3.AYINDA İSE; 3.AYIN SGK BİLGİLERİ ile DÖNEMİN 3 AYLIK STOPAJ VERGİLERİNİ DAHİL EDEREK VERECEKLERDİR.

1003 KODLU MUHTASAR BEYANNAMESİNİ

2019 YILINDA AYLIK VERENLER; OCAK 2020 BEYANINDAN İTİBAREN MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ AYLIK VERMEYE ve ÜÇ (3) AYLIK VERENLERDE YİNE ÜÇ (3) AYLIK VERMEYE DEVAM EDECEKLERDİR.

122 NOLU V.USUL KANUNU SİRKÜLERİNE GÖRE:

01/01/2020 T.DEN Yani OCAK 2020 BEYANINDAN İTİBAREN

1-- Yeni şifre alanlar: SADECE ücret ödemelerini ve ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte BEYAN EDEREK düzenledikleri 1003B kodlu Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini elektronik ortamda YENİ şifreleriyle vereceklerdir.(Ekteki şifre talep formu ile yeni şifre alabilirsiniz)

2. Yeni şifre alanlar ücret dışındaki stopaj kesintileri varsa 1003A MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ile eskiden beri kullanılan Genel e-Beyanname gönderme şifresi ile elektronik ortamda beyan edeceklerdir.

 

YENİ ŞİFRE ALMADAN ESKİ E-BEYANNAME ŞİFRESİYLE VERİLEN

1003 KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddelerine göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ÜCRETLER ve DİĞER VERGİ STOPAJ KESİNTİLERİ de DAHİL OLMAK ÜZERE TAMAMINI beyan ettikleri 1003 kodlu Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini mevcut İnternet Vergi Dairesi Genel e-Beyanname Gönderme şifreleriyleelektronik ortamda vermeye devam edeceklerdir.

1003 KODLU MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ ;

AYLIK VEREBİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR;

İŞVERENLERİN VARSA TÜM ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI ON ve DAHA FAZLA OLANLAR İLE ZİRAİ ÜRÜN BEDELLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPANLAR AYLIK OLARAK VERMEK ZORUNDADIRLAR.

ÜÇ (3) AYLIK VEREBİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR;

İŞVERENLERİN VARSA TÜM ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI ON ve DAHA AZ OLANLAR İLE YANINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYANLAR ve ZİRAİ ÜRÜN BEDELLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT YAPMAYANLAR İSE ÜÇ (3) AYLIK OLARAK VERİRLER AMA, İSTERLERSE AYLIK OLARAKTA VEREBİLİRLER

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin elektronik ortamda bizzat

Mükelleflerce / işverenlerce gönderilmesi

 

1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinden

 

MADDE 7 – (1) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini;

a) 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler,

b) Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu

bulunanlar/işverenler,

c) Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler,

elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

(2) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için birinci

fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

ekindeki "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu"nu, (c) bendinde belirtilenlerin ise bu

Tebliğ ekindeki "Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep

Formu"nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

(3) Birinci fıkrada sayılanlardan beyannamelerini elektronik ortamda kendileri göndermek için

talepte bulunanlara, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara

göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

(4) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten

önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola

ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim

Hizmet Beyannamesini göndereceklerdir.

(5) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan işverenlerin, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini

aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla göndermek istemeleri halinde ilk

beyanname gönderilmeden önce gerekli kayıt işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine

müracaat etmeleri gerekmektedir.

(6) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını

taşımayan mükellefler/işverenler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini sözleşme düzenlemek

suretiyle aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla elektronik ortamda

göndereceklerdir.

 

YANİ KISACA;

Ücretler ve bunlardan kesilen stopaj vergileri AYRI BİR MUHTASAR BEYANNAME (1003B ) ile bildirmek İSTEMEYENLER YENİ ŞİFRE ALMAYACAKLARDIR.

ESKİ E-BEYANNAME ŞİFRESİYLEMUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ elektronik ortamda vermeye devam edeceklerdir.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MERSİN SMMMO

SOSYAL GÜVENLİK KOMİTESİEK-1Döküman

EK-2Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu 

EK-3 Şifre İle İlgili Yetki Tablosu

 

Bu içerik 16.01.2020 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 682