Duyuru Detay

Muhasebe Günü Töreni 4 Mart 2019
04.03.2019

Muhasebe Günü etkinlikleri kapsamında  Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende Meslek Şehitlerimiz bir kez daha anıldı.

Çok sayıda üye ve stajyerimizin katıldığı törene saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlandı.
Daha sonra Oda Başkanımız Ömer Faruk TOKGÖZ yaptığı basın açıklamasında mesleki sorunlarımızı bir kez daha dile getirildi.

Mesleki sorunlarımıza çözüm bulmak amacıyla çeştili dönemlerde görüşmeler yaptığımızı dile getiren Oda Başkanımız Ömer Faruk TOKGÖZ
"...
28 Ocak 2016 tarihinde Dönemin Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ı  Oda Başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Kendisine 20 bin meslek mensubunun imzaladığı, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi içeren raporu sunduk.
16 Mart 2017 tarihinde de sorunlarımızı ve çözümlerini içeren bir çalışmayı ayrıca dönemin Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunduk. Ancak bugüne kadar hiç bir sonuç alamadık.
..." dedi.

Oda Başkanımız Ömer Faruk TOKGÖZ'ün basın açıklamasının tam metni:

Değerli Basın Mensupları
ÇÖZÜM İSTİYORUZ…
ÜZGÜNÜZ…  KEDERLİYİZ… ACILIYIZ
İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, sorunlarının çözümü konusundaki taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.
Meslek mensuplarımız, Devlet-Mükellef ilişkilerinde e-dönüşümün sağlanması çalışmalarının en ağır yükünü büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri içinde yıllardır yerine getirmeye çalışmaktadır.
Müzakere edilmeden, sürekli ve hızla getirilen mevzuat değişiklikleri ile süre kısıtlamaları gibi yapılan hatalı uygulamaların neticesinde moralsiz, motivasyonsuz ve de büyük bir stres altındayız.
Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızı görevi başında kaybetmemize neden oldu.
İşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin SMMM Odamızdan İbrahim BİLSEL, Serkan SERPİN olmak üzere diğer il odalarından da meslek mensuplarımızı birer birer genç yaşlarda kaybetmekteyiz.  Ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.”
Üzgünüz… Kederliyiz… Acılıyız…
Meslek Yasamızın 30 uncu yılının ve Muhasebe Haftamızın sevincini yaşayamıyoruz.
Şu anki mevzuatımız, hayatını kaybeden bir insandan bile beyanname gönderme sorumluluğunu yerine getirmesini beklemektedir. Meslektaşlarımız, hastane yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname göndermek zorunda kalmaktadırlar. Vergi mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep görmemektedir. Çok acil olarak bu insani olmayan durumun düzeltilmesi gerekiyor.
Gerçekçi olmayan beyan süreleri, mesleğimizin üzerindeki stres kaynağı haline geldi. Sürekli yetişecek mi, uzatıldı mı stresi yaşamaktan yorulduk. Beyan süreleri mutlaka gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Meslek yasamız 1989 yılında çıkmış ve artık güncelliğini yitirmiştir. Sürekli değişen mevzuatla asla dinlenme fırsatı bulamayan bizlerin yasalaşması için büyük mücadele verdiğimiz mali tatil olarak çıkan düzenlemenin de bizlere hiçbir faydası olmamıştır. Mesleğimizin zorluklarını, meslektaşın üzerine yüklenen, sorumlu olmadığı halde yapmak zorunda kaldığı işlerin fazlalığından dolayı, kendisine, ailesine, sosyalleşmeye ve en önemlisi sağlığına zaman ayıramayan meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini yıllarca her türlü platformda dile getirdiğimiz halde her hangi bir düzenleme yapılmamıştır.
Bugün burada bir kez daha dile getiriyoruz: Meslek yasamız bir an önce güncellenmeli ve sorunlarımız giderilmeli.
Çünkü biz artık iş yetiştirme stresiyle ölmek istemiyoruz! Çünkü biz artık 1 Mart’ı kutlamak istiyoruz.
Görevi başında yaşamını kaybeden ve hayati derecede sağlık sorunları yaşayan meslektaşlarımız gibi iş yetiştirme stresi bütün meslektaşlarımızı tehdit eder bir aşamaya gelmiştir.
Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.
Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz.
Bu inançla dönemin Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ı 28 Ocak 2016 tarihinde Oda Başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Kendisine 20 bin meslek mensubunun imzaladığı, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi içeren raporu sunduk.
16 Mart 2017 tarihinde sorunlarımızı ve çözümlerini Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunduk. Ancak bugüne kadar sonuç alamadık.
Taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. TÜRMOB ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve bundan tüm toplum kesimlerinin katma değer elde etmesini talep etmektedir.
Bilinmelidir ki, tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Meslektaşlarımızı kaybetmemek için, mesleğimizi sağlıkla yapmak için, ülkemizi geliştirmek için,
TALEPLERİMİZ
Beyan süreleri gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için mücbir sebep hali Mali Müşavirler için de geçerli olmalıdır.
Dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir.
Meslektaşlarımızın beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.
Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.
Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.
Yeni işyeri açan meslek mensuplarımızın KOSGEB teşvik programına alınmaları sağlanmalıdır.
KDV tevkifatı uygulaması getirilmelidir.
Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır.
Serbest Meslek Geliri, Gelir Vergisi Kanunu’na göre tahsilat esasına bağlı olmasına karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı Tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur.
Serbest Meslek Geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de Tahsilat esasına bağlanmalıdır.
"Taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. TÜRMOB, ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve bundan tüm toplum kesimlerinin katma değer elde etmesini talep etmektedir.
Bilinmelidir ki, tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır." Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ömer Faruk TOKGÖZ
    Oda Başkanı

04.03.2019 Cumhuriyet Meydanında Gerçekleştirilen Tören
Bu içerik 4.03.2019 14:11:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 794