Duyuru Detay

2019 Yılı Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
21.11.2018

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alış tutarı 190.000 -TL veya satışları tutarı 260.000 -TL lirayı aşanlar,

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 100.000 –TL Lirayı aşanlar;

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 190.000 -TL lirayı aşanlar; bilanço usulü defter tasdik ettireceklerdir.

 

Konusu

2016 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2017 Yılında Uygulanan Miktar (TL)

2018 Yılında Uygulananacak Miktar (TL)

Bilanço esasına göre defter tutma hadleri   
Alış tutarı168.000170.000190.000
Satış tutarı230.000230.000260.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı90.00090.000100.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı168.000170.000190.000

 

Bir hesap döneminin iş hacmi VUK. 177. Maddesine göre belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179).

Bu içerik 21.11.2018 11:36:47 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 3016