Duyuru Detay

7143 Sayılı Yapılandırma Yasası Hakkında Basın Açıklaması
24.07.2018

Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz, 7143 sayılı yasa gereği farklı borçların farklı tarihlerde başvuru ve ödeme takvimi olduğu için vatandaşlarımızın ve üyelerimizin dikkatli olması, özellikle taksit ödeme sürelerini kaçırmaması gerekliliğini hatırlatan bir basın açıklaması yapmıştır:


Değerli Basın Mensupları,

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7143 sayılı yasa gereği farklı borçların farklı tarihlerde başvuru ve ödeme takvimi olduğu için vatandaşlarımızın dikkatli olması ve özellikle taksit ödeme sürelerini kaçırmaması kendi menfaatlerine olacaktır.

Vadesi 31 Mart 2018 ve öncesi olan vergi borcundan, SGK prim borcuna, trafik cezası borcundan emlak vergisi borcuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yasa sayesinde mükellefler, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurmaları halinde borçlarını yapılandırma imkânı bulabileceklerdir.

 

31 Temmuz 2018 tarihinde son başvuru süresi dolan borçlar

-Kesinleşmiş borçlar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların son başvuru süresi 31 Temmuz 2018; taksiti ödemesi Eylül ayından (1 Ekim 2018) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte yapılabilecektir.

-Sosyal güvenlik Kurumu borçlarının da son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 iken ilk taksit ödemesi ağustos ayından başlayacak ve ikişer aylık dönemler halinde azami, 6 eşit taksitte gerçekleşecektir.


31 Ağustos 2018 tarihinde son başvuru süresi dolan borçlar ise:

-Matrah ve vergi artırımlarının Eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksite bölünebilecektir.

-İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emita, makine, teçhizat ve demirbaşların sorumlu sıfatıyla ayrı bir beyanname ile beyan edilerek 31 Ağustos 2018 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

-Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan malların ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 3 eşit taksitle ödenebilecektir.

-Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde bulunmayan nakitler ve ortaklardan alacaklar ise beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Burada saymadığımız halde 7143 sayılı yasa kapsamında olan borçları da içeren ayrıntılı tablo www.mersinsmmmo.org.tr adresinden ulaşılabilecek Odamızın web sitesinde yer almaktadır

Bu yasayla oda üyelerimize de aidat borçlarını yapılandırma imkânı getirilmiştir.

31 Mart 2018 tarihine kadar olan aidat borçları için 31 Temmuza 2018 tarihine kadar başvuran üyelerimiz yasa gereği 6 eşit taksitle ödeyebileceklerdir.

Vatandaşlarımızın ve üyelerimizin geçmiş dönem borçlarını ödeyebilmeleri için iyi bir fırsat olan bu yasayı değerlendirmeleri, başvuru sürelerine ve ödeme takvimine dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.


Bu içerik 24.07.2018 14:16:23 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1104