Duyuru Detay

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi Hakkında Duyuru
04.01.2018

2018dbs_kullanma_yetkisiDeğerli Üyemiz,

17.12.2017 tarih ve 30278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 486 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nde geçen “mükelleflerin kendileri” ibaresinin, serbest meslek ve işletme usulüne göre defter tutan mükelleflerin tamamı olarak algılandığı ve bu usullerde defter tutan tüm mükelleflerin bu sistemi kullanıp kendi beyannamelerini gönderebilecekleri gibi yanlış algının oluştuğu tespit edilmiş ve bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Geniş açıklama için burayı tıklayın486 sıra no’lu tebliğin tamamı değerlendirildiğinde mükelleflerin;

-Sisteme başvuru yapabilecekleri,

-sisteme girip görüntü alabilecekleri,

-Ancak meslek mensupları aracı kılınmaksızın kayıt yapma ve beyanname gönderme işlemi yapamayacakları (avukatlar hariç)

Görülmektedir. Basit usule tabi mükelleflerde ise sistemi kullanma yetkisi, meslek odalarına ve meslek mensuplarına aittir. Başka bir anlatımla, 486 sora nolu tebliğ, daha önce kendilerine yetki verilmemiş mükelleflere kendi beyannamelerini gönderme gibi bir yetki vermemektedir.

 

Bu içerik 4.01.2018 17:23:21 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2385