Duyuru Detay

2018 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi
30.12.2017

2018 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 30.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari Ücret Tarifesini buradan indirebilirsiniz 

30 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30286 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2018 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 


Bu içerik 30.12.2017 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 4350