Duyuru Detay

Defter-Beyan Sistemi Serbest Meslek Erbabı İçin Özet Bilgilendirme
15.12.2017

Defter-Beyan Sistemi Serbest Meslek Erbabı İçin Özet Bilgilendirme

Vergi Usul Kanunu 486 sıra no’lu genel tebliği ile Defter-Beyan Sistemi adı altında yeni bir sistem ihdas edilmiştir.

Mezkur tebliğ hükümlerine göre Serbest Meslek Erbabı mükellefler;

  1. 2018 yılı için defter tasdik ettirmeyeceklerdir.
  2. 01.01.2018 tarihinden itibaren defterlerini bu sistem içerisinden tutacaklardır. Sistemin işleyişi defter tutulması şeklinde dizayn edildiğinden herhangi bir “berat” gönderme işlemi söz konusu olmayacaktır.
  3. Sisteme kayıt için ilk başvurular www.defterbeyan.gov.tr adresinden 31.01.2018 tarihine kadar  yapılacaktır.
  4. Sisteme giriş, Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir.
  5. Kayıt Zamanı, İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.
  6. Yanlış kayıtların düzeltilmesi; Defter ve kayıtlara rakam veya yazıların yanlış girilmesi durumunda, Tebliğde kayıt zamanına ilişkin olarak belirlenen süreler zarfında, Sistem üzerinden yanlış kayıt güncellenebilecek veya iptal edilerek doğru kayıt aynı yöntemle tekrar girilebilecektir.
  7. Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığına aittir.
  8. Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

 

pdf formatı için tıklayın

 

Bu içerik 15.12.2017 14:40:24 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 3898