Duyuru Detay

SGK Prim Ödeme Tarihleri Değişti
25.10.2017

 

sgk_prim02Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz 25 Kasım 2017 Çarşamba günü, Soyal Güvenlik Kurumu'nun 24.10.2017 tarihinde yaptığı yazılı duyuru ile değiştirdiği pirim ödeme tarihleri hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında daha önce Aralık 2017 tarihinde ödeneceği duyurulan prim ödemelerinin erken tarihe alındığını dikkat çeken TOKGÖZ, İşverenlerin, başta teşvik uygulamaları olmak üzere, hak kayıpları yaşamamaları için ödemelerini belirtilen tarihleri dikkate alarak yapması gerektiğini söyledi.

Yapılan düzenleme ile prim ödemelerinin yeni tarhilerinin

 “2016 yılı Aralık ayına ait sigorta piriminin 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31.10.2017 tarihine kadar),

 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta piriminin 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30.11.2017 tarihine kadar),

 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta piriminin 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar)

olarak belirlendiğini belirten Oda Başkanımız Ömer Faruk TOKGÖZ'ün Basın açıklamasının tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Değerli Basın Mensupları
29 Aralık 2016 tarihinde kentimizde meydana gelen sel felaketi nedeni ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12/01/2017 tarihli, 2017/22 sayılı yazı ile aşağıdaki karar alınmıştı:

Mersin ili Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Erdemli ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ile 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;

a) 14/12/2016 – 31/3/2017 dönemine ilişkin 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 28/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına, 28/4/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına,

b) 14/12/2016 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait prim borçları ve 14/12/2016- 31/3/2017 dönemine denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 26/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmesi, işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 14/12/2016 ila 31/03/2017 döneminde ödemeleri gereken taksitlerini 26/12/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması ve teşviklerden yararlandırılmasına…."

Sosyal Güvenlik Kurumu daha sonra 28.04.2017 tarihli yazı ile Haziran 2017 sonuna kadar olan prim borçları ve yapılandırma taksitlerini de mücbir sebep kapsamına aldığını duyurmuştu.

Ancak, 24 Ekim 2017 tarihli yazısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu;

“6770 sayılı kanuna istinaden 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait ertelenen sigorta pirim tutarları sırasıyla 2017/9, 10 ve 11’inci aylara tahakkuk ettirilmiş, dolayısıyla söz konusu borçlar 2017 Haziran dönemine kadar tahakkuk etmiş borçların içine girmemiş olduğundan afet nedeniyle ertelenen borçlar kapsamına dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır”

Duyurusunu yapmıştır.

Dolayısıyla daha önce Haziran 2017 dönemine kadarki pirim borçlarının Aralık 2017 tarihinde ödeneceğinin duyurulmasına rağmen bu yazıyla;

“2016 yılı Aralık ayına ait sigorta piriminin 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31.10.2017 tarihine kadar),

2017 yılı Ocak ayına ait sigorta piriminin 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30.11.2017 tarihine kadar),

2017 yılı Şubat ayına ait sigorta piriminin 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar)

Ödenmesi gerekmektedir” denilmiştir.

sgk_prim01

İşverenlerin, başta teşvik uygulamaları olmak üzere, hak kayıpları yaşamamaları için ödemelerini belirtilen tarihleri dikkate alarak yapması gerekmektedir.

Ocak 2017 ayında belirlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuş “ödemelerin ertelenmesi kararının”, ödeme tarihine sayılı günler kala değiştirilerek erkene alınmasının işverenleri zor duruma sokacağı aşikârdır. Alınan kararların tutarlılığı bağlamında oluşturduğu sıkıntılı durumu kamuoyunun takdirlerine sunarız.

 

Saygılarımla
Ömer Faruk TOKGÖZ
Oda Başkanı

 

Bu içerik 25.10.2017 15:02:16 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2979