Duyuru Detay

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için fnsla Raporlama Standardı
03.10.2017

Odamızın, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu işbirliği ile düzenlediği 'Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı' Tanıtım Toplantısı 3 Ekim 2017 Salı günü Konferans Salonumuzda yapıldı.
Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su, Mersin Vergi Dairesi Başkanı Sayın Adem Güngör, Mersin Vergi Dairesi Grup Müdürleri ve çok sayıda üyemizin katılıdığı toplantı sabah 9.30'da başladı.
Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ün ve KGK Kurul üyesi Yusuf Balcı'nın açılış konuşmasından sonra Mersin Valisi Sayın Ali İhsan Su konuşmasını yaptı.
Daha sona sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleşen toplantıya geçildi.Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ün konuşmasının tam metni:

Değerli Katılımcılar
Türkiye’de Bağımsız Denetim ve Muhasebe Standartları konularında uzun yıllardır akademik olarak çalışmalar yapılmaktadır. Birçok akademisyenimiz tarafından yapılan çalışmalar TÜRMOB çatısı altında ayrı ayrı olarak düzenlenen Muhasebe Standartları ve Muhasebe Denetimi Sempozyumlarıyla çok önemli bir aşamaya gelmiş ve gelişimini hız kesmeden devam ettirmektedir. Muhasebe ve Denetim Standartlarının birbirlerinden ayrılmaz birliktelikleri olmakla birlikte ayrı ayrı düzenlenen ve tasarlanan bir yapıya sahiptirler. Bu standartlardaki temel gaye tüm dünyada kullanılan ortak dil, şeffaflık ve hesap verebilirlik kaygısıdır. Bu kaygı hedefine ulaşan ülkeleri global pazarda çok çok önemli yerlere getirmiştir. Ülkemizde ise halen %1 lik bir oranda olan Büyük firmalarımız bu dili kullanabilmekte, %99 luk KOBİ seviyesindeki firmaların önemli bir bölümü kapsam dışında bulunduğundan bu dili kullanamamaktadırlar. Temel başlangıç ve Gelişim süreci TÜRMOB ile başlayarak bu konudaki önemli çalışmalara imza atılmış olması ile birlikte Kamu Gözetim Kurumunun oluşmasıyla bugün çok daha farklı bir noktaya gelinmiştir. Kamu Gözetim Kurumunun bu konudaki çalışmaları kararlılıkla devam etmektedir. Bugünden sonra KGK ve TÜRMOB ortak yapacakları çalışmalarla çok daha hızlı ve güzel sürece imza atması önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Muhasebe Standartları konusunda TÜRMOB ve bağlı odalar tarafından bugüne kadar 16 adet tamamen akademik temelde Sempozyum düzenlenmiştir ve bu sempozyumlar 2 yılda bir yenilenmektedir.
Denetim Standartları konusunda yine TÜRMOB ve bağlı odalar tarafından bugüne kadar 11 adet akademik Sempozyum düzenlenmiştir ve bu sempozyumlarda 3 yılda bir yenilenmektedir.
Ortak dilin oluşması ve sürecin hızlanması konusunda Kamu Gözetim Kurumunu da içerisinde kabul etmemiz gereken tüm meslek örgütlerinin Ülke genelinde tam bir sinerji içerisinde çalışmalar yapmasında fazlasıyla önem bulunmaktadır.
Bugün kü eğitim konumuz Tam Set Finansal Raporlama Standardı kullanmak zorunda olmayan Bağımsız Denetime Tabi firmaların uygulayacağı raporlama standartları konusunda ki düzenlemedir. Geçtiğimiz yıllarda bizlerinde sürecin içerisinde bulunduğumuz ve hatta ilk eğitimlerini 14 sene önce gerçekleştirdiğimiz bir KOBİ muhasebe standardları süreci yaşamıştık. Daha sonra çalışmaları yapılan Yerel Finansal Raporlama Standardı yayınlama aşamasına geldi ancak bu çalışmalar yayınlanmadan Bugün Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standardı olarak evril di ve yayınlandı. Biraz öncede altını çizdiğim gibi bugün eğitim ve tanıtım toplantısını gerçekleştireceğimiz BOBİ Finansal Raporlama Standardı sadece KAYİK harici Bağımsız Denetime tabi firmalar tarafından kullanılmak zorunda olacak olan bir standarttır. Kobi seviyesindeki firmalarımızın muhasebelerini yapmak zorunda olacakları Yerel Set ile Ticari Karın oluşumunda yeknesaklık yaşanmasını ve buradan hareketle vergi karına ulaşılacak bir standardın özlemini halen duyduğumuzu ayrıca bu konuda Tekdüzen Hesap Planı içerisinde önemli değişiklikler yapılması gerekliliğini belirtmek isterim. Bununla birlikte bir aşama olarak gördüğümüz ve çok ciddi bir ihtiyaç olan BOBİ Finansal Raporlama Standardının eğitim ve tanıtım sürecini yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz.
Bugün önemli eksiklerden bir tanesi de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun amir hükmü olarak bulunan ancak bir yönetmelik eksikliğinden dolayı uygulanamayan Anonim Şirket denetimidir. Gümrük Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda olan ancak uzun zamandır yayınlanmayan bu yönetmelikte aslında önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğinde bir an önce giderilmesi için Kamu Gözetim Kuruluna çağrı yapmak istiyorum.
Ülkemiz ekonomisinin dış dünyaya açılması ticari hayatın devam etmesi yanı sıra, düşük maliyetli yabancı kredi ve partnerler bulabilmesinin yegane yolu uluslararası standartlarda düzenlenmiş ve yine uluslararası standartlara göre denetlenmiş güvenilir mali tablolardan geçmektedir. Bu konuda muhasebe meslek camiası her zaman üzerine düşen görevi yapmış ve hiçbir özveriden kaçınmamıştır. Bu ihtiyacın iş camiasınında farkına varması gerekmektedir. Mali Tablolarımızın veya benzer uygulamalarımızın prosedür tamamlamak zihniyetinden kurtularak şirketlerimizin hesap dönemleri itibariyle gerçek durumlarını yansıtan en önemli araçlar olduğu bilinerek mali tablolara bu ciddiyetle bakılması gerekmektedir. Mali Tablolar bir şirketin aynası olmak durumundadır. Aksi takdirde dış dünya ile rekabet etme ve büyüme şansımız bulunmamaktadır.
Elbette bütün bu ifade ettiğimiz gereklilikler kişilerin değil Hukukun yetkilendirildiği, özgür demokratik yaşam tarzının ülkenin en ufak katmanına kadar benimsendiği ve bunların ülke dinamikleri içerisinde yer almasının önünün açılmasıyla gerçekleşebilecektir. Aksi takdirde siz ne kadar standart yayınlarsanız yayınlayın dünyada geçerliliği olmayan metinlerden ileri gidemez. Sizleri saygı ile selamlarken bu gün burada bizlerle değerli bilgilerini paylaşacak olan Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurum Kurul Üyesi Yusuf BALCI, Kamu Gözetim Kurumu Denetim Standartları Dairesi Başkanı Hasan GÜL ve Çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkürler.

03.10.2017 tarihinde ODamızda Yapılan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı' Tanıtım Toplantısı
Bu içerik 3.10.2017 17:04:02 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1559