Duyuru Detay

Mevzuat Sirküler
03.07.2017

Mevzuat Sirküler 18.07.2017/95

“15 Temmuz Gazilerinden Nakdi Tazminat Alanlar İçin Yeni Belge Türleri” 


Mevzuat Sirküler 17.07.2017/94

İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik” 


Mevzuat Sirküler 10.07.2017/93

“2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı”

 

Mevzuat Sirküler 10.07.2017/92

“Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı”


Mevzuat Sirküler 10.07.2017/91

“1 Temmuz 2017-31 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi – Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları” 


Mevzuat Sirküler 10.07.2017/90

“Temmuz-Aralık 2017 Döneminde Geçerli III Sayılı Listede Yer Alan Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçeceklerin Maktu ÖTV Tutarları”

 

 Mevzuat Sirküler 03.07.2017/89

“Damga, Harçlar, Emlak, Belediye Gelirleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı”


Mevzuat Sirküler 03.07.2017/88

“250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Mükelleflerin İnternetten İlanı


Mevzuat Sirküler 30.06.2017/87

Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Ayın Sonundan İkinci Ayın Sonuna Uzatılmıştır”


Mevzuat Sirküler 30.06.2017/86

“2017 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde ÖTV, Kolalı Gazozlar ve Alkollü İçeceklerde Artarken Tütün Mamullerinde Artmıyor”


Mevzuat Sirküler 29.06.2017/85

“İkale Bedellerinin SGK Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi


Mevzuat Sirküler 28.06.2017/84

“1 Temmuz 2017 Tarihinde Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında Yapılan Satışlarda e-Fatura Düzenlenmesi Zorunluluğu Başlıyor”


Mevzuat Sirküler 28.06.2017/83

“ÖTV Uygulamasına İlişkin Diplomatik İstisna ve Standart Yakıt Deposu Düzenlemelerinde Değişiklik Yapıldı


Mevzuat Sirküler 23.06.2017/82

“İşverenlere Sağlanan Prim Teşvikleri”


Mevzuat Sirküler 23.06.2017/81

“KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Konusunda Değişiklik Yapıldı


Mevzuat Sirküler 19.06.2017/80

“Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerine Verilecek Asgari Ücret Desteği” 


Mevzuat Sirküler 17.06.2017/79

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksitinin Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi”


Mevzuat Sirküler 16.06.2017/78

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır"


Mevzuat Sirküler 14.06.2017/77

“Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri” 


Mevzuat Sirküler 12.06.2017/76

"Araç Kiralama ve Borsadan Yapılan Zırai Ürün Teslimlerinde Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı”


Mevzuat Sirküler 12.06.2017/75

“Haftalık, Günlük veya Benzeri Şekilde Kısa Süreli Konut Kira Ödemelerinin Banka veya PTT’den Yapılması Zorunluluğu Getirildi” 


Mevzuat Sirküler 06.06.2017/74

Kimlik Bildirme Kanunu’na Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları


Mevzuat Sirküler 05.06.2017/73

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Yayımlandı


Mevzuat Sirküler 27.05.2017/69

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili ve Bakanlar Kuruluna Tanınan Tecil Yetkisi”

Mevzuat Sirküler 27.05.2017/68

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı”

Bu içerik 3.07.2017 16:26:33 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1731