Duyuru Detay

İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulamasıyla İlgili Basın Açıklaması
22.06.2017

Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz, İhracat İşlemlerinde e-fatura Uygulaması hakkında bir basın açıklamasında bulundu.

e-fatura kapsamında olup, ihracat faturası düzenleyen ve bundan sonra da düzenleyecek olan firmaların, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ihracat faturalarını kâğıt fatura şeklinde kesemeyeceklerini belirten Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz'ün yaptığı basın açıklamasının tam metnini bilgilerinize sunuyoruz:


Sevgili Oda üyelerimiz ve Sayın Basın mensupları,

İhracat işlemlerinde e-fatura uygulaması ile ilgili olarak 20.06.2015 tarihli Gazete’de yayımlanan 454 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı 3. bölümünde yapılan değişiklik ile E-Fatura uygulaması kapsamında olup Kanununun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

 

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 01/07/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Daha açık bir ifade ile e-fatura kapsamında olup, ihracat faturası düzenleyen ve bundan sonra da düzenleyecek olan firmalar, 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren ihracat faturalarını kâğıt fatura şeklinde kesemeyeceklerdir. Bu firmalar 01 Temmuz 2017 den itibaren ihracat faturalarını e- fatura olarak düzenleyeceklerdir.

E-fatura kapsamında olmayan firmalar ise, ihracat işlemlerinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edecek olup, kendilerinin istemeleri halinde e-fatura sistemine kaydolarak ihracat faturalarını e-fatura olarak da düzenleyebileceklerdir.

Firmaların altyapı olarak hazır olmaları açısından yedek olarak en az bir mali mühür daha almaları menfaatlerine olacaktır.

Daha detaylı bilgi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan 25 sayfalık “E-Fatura uygulamaları Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda mevcuttur.

E-fatura sisteminin işleyişi ve bu işleyişte Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın rolü şu şekilde olacaktır.

Gümrük Ticaret Bakanlığı e-Faturayı;

  1. Elektronik ortamda sistemine alır.
  2. Alınan fatura için, 23 haneli bir referans numarası üretir.
  3. 23 haneli referans numarasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portalı aracılığıyla ihracat faturasını düzenleyen yükümlüye bildirir.
  4. Bildirilen 23 haneli referans numarası ile belge tarihi gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında yükümlü tarafından beyan edilir.
  5. Gümrük beyannamesinin tescilinden önce/sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.
  6. Gümrük işlemleri mevzuat dâhilinde tamamlanır.

Meslektaşlarımıza ve Mersin kamuoyuna duyurulur.


Ömer Faruk TOKGÖZ
Oda Başkanı


Bu içerik 22.06.2017 17:20:24 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1889