Duyuru Detay

Aidat Yapılandırmalarınızın Ertelenen Taksitini Ödemeyi Unutmayın
27.05.2017

Değerli Üyemiz

6736 Sayılı yasayla yapılandırdığınız Aidat ve Vergi Borçlarınızın Ocak Ayından ertelenen taksitlerinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2017'dir. Yapılandırmanızın bozulmaması için ertelenen taksitlerinizi Mayıs ayı içinde ödemeniz gerekliliği konusunu bilgilerinize sunarız.

-2017 Yılı Nisbi Aidatın birinci taksidinin son ödeme tarihi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sonuna kadardır.


Üst Birliğimiz TÜRMOB'un Nisbi aidatların tahsil edilmesi ile ilgili yazısınıburadan okuyabilirsiniz


2016 yılı gelir vergisi matrahının %1 olarak belirlenen Nisbi aidatı ilk taksidini 31 Mayıs 2017; ikinci taksidi 31 Ekim 2017 olmak üzere 2 taksit olarak E-Birlik üzerinden, Bankalardan (hesap numaralarımız) veya Odamız veznesinden ödeyebilirsiniz.

 

-Ortaklık Şeklinde veya Gerçek Usulde faaliyette bulunan üyelerimiz için, Oda aidat yönetmeliği gereğince Nisbi Aidat Maktu aidattan az olamaz: 2017 yılı gelir vergisi matrahının %1'nin 350.-TL'den az olması halinde ödeyeceğiniz nisbi aidat 1. taksidi: 350/2=175.-TL olacaktır.

 

-2016 yılı Stopaj Listelerini Oda'ya 31 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar elden ya da bilgi@mersinsmmmo.org.tr adresine e posta ile ulaştırmanız gerekmektedir

 

-İki yılda bir onaylanan Büro Tescil Belgesinin 31 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar Oda'dan vizesinin yapılması gerekmektedir.


Mersin Vergi Dairesi'nin Vergi Ertelenen Yapılandırma Taksiti İle İlgili Basın Açılaması

19/08/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun ile,

 

 • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması,
 • Borçların taksitler halinde ödenebilmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sonlandırılması,
 • Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yargılanabilmesi,
 • Geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelenmesine muhatap olunmaması,
 • Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi,
 • İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

 

İmkânların getirilmiştir.

Kanuna başvuru süresi 25 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkânı verilmiştir.

Yapılandırılan tutarlar peşin veya ilk taksit ödeme süreleri de 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Bazı vatandaşlarımızın, Kasım 2016 ayında ödemlerini yapmamaları nedeniyle Kanundan yararlanma hakları sonra ermiş, ancak Kanuna eklenen geçici bir madde ile kendilerine son bir şans verilmiştir.

Yapılan düzenleme gereğince,

 • Yapılandırılması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece Kanundan yeniden yararlanma imkânına kavuşmuş olacaktır.
 • Ayrıca Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir.
 • 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Buna göre, Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayında, Şubat ayında ödenecek taksitler Haziran ayında ödenecektir. Diğer taksitler de aynı şekilde ödeme sürelerinin son günlerinden itibaren dörder ay uzamış bulunmaktadır.
 • 6736 sayılı Kanunun getirdiği önemli şartlardan biri de taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesidir. Cari dönem ödeme şartını ihlal edenlere de hak verilmiş ve bu mükellefler cari dönem yükümlüklerini Mayıs 2017 sonuna kadar yerine getirerek ya da çok zor durumda olmaları nedeniyle bu yükümlüklerinin yerine getiremediklerini tecil başvuruları ile belirtilerek Kanundan yararlanmaya devam edeceklerdir.

 

6736 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemeler büyük önem taşımaktadır.

Zira, 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemlerini her hal ve taktirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerinizi de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapılacaktır.

İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri taktirde Kanunda yararlanma hakkını kaybedecektir.

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanunda yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılması gerekmektedir.

Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarında ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)’den bilgi alınabilecektir.

 

 Adem GÜNGÖR

Vergi Dairesi Başkanı


Bu içerik 27.05.2017 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1799