Duyuru Detay

Mevzuat Sirküler (Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı hk.)
17.05.2017

Mevzuat Sirküler-61
Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı hk.

Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart” gibi yemek kartları ve yemek çekleri giyim kartları, alışveriş/hediye kartlarının içlerine yüklenen, yemek çekleri ise üzerinde yazılı tutarlar kadar alışveriş yapma imkânı sağlayan bir ödeme aracı olduğu, bu kartların veya yemek çeklerinin, işçilere, gördükleri işe karşılık olmaksızın, belli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak işverenler tarafından yardım amaçlı verildiği ve sadece giyim, yiyecek, yemek erzak vb. gibi kartta veya hamiline yazılmış çekte belirtilen ihtiyaca karşılık alışveriş yapma imkanı sağladığı, dolayısıyla ücret ya da ücret niteliğinde kazanç kavramı içinde yer almadığından, alışveriş/hediye /yemek kartları ile yemek çeklerinin prime esas kazanca dahil edilmemesi gerekmektedir. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunun genelge ile yapılmış herhangi bir düzenlemesi yoktur. Ancak 5510 sayılı yasanın 80. Maddesi, İşveren Uygulama Tebliği’nin “Kısmen Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar” başlıklı maddesinin (Ayni Yardımlar) alt başlıklı 7.8-1 maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumunun mütalaaları ile uygulama yürütülmektedir


Mevzuat Sirküler-61'e buradan ulaşabilirsiniz

Bu içerik 17.05.2017 17:22:34 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1456