Duyuru Detay

Mevzuat Sirküler
25.04.2017

Mevzuat Sirküler 56

Yeminli Mali Müşavirlerin E-Defter Uygulamaları Kapsamında Defter Tasdik Bilgisi ve Belge Kayıtlarının Tespitine Yönelik İşlemleri Konusunda Düzenleme Yapıldı

45 seri No’lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde yeminli mali müşavirler tarafından e-defter uygulamasına dahil olan mükelleflere yönelik olarak tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde e-beratların sisteme yüklenip yüklenmediği dikkate alınarak
-Defter tasdik bilgisinin tespitine ilişkin yapılacak işlemler

-İlgili belgelerin defter kayıtlarının tespitine ilişkin yapılacak işlemler konularında düzenleme yapılmıştır.


Mevzuat Sirküler 57

Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul ve Esaslar

İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında 1/4/2017 tarihinden itibaren teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma koşulları yeniden belirlenmiş olup, buna ilişkin yasal düzenlemelerin usul ve esasları 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi ve 11.04.2017 tarihinde yayınlanan 2017- 18 sayılı SGK Genelgelerinde açıklanmıştır

Bu içerik 25.04.2017 11:22:01 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1549