Duyuru Detay

25 Mart Cumartesi günü Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Odamızı ziyaret etti.
25.03.2017

25 Mart Cumartesi günü Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Odamızı ziyaret etti.
Konferans Salonumuzda üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Oda Başkanımız Ömer Faruk Tokgöz, Naci Ağbal'a Odamıza geldiği için teşekkür etti ve mesleki taleplerimizi Bakan'a iletti:

"Sayın Bakanım,
Sayın Valim, ilimizin çok değerli Milletvekilleri, Sayın Ak Parti İl Başkanım, sayın denetim grup başkanım, sayın defterdar yardımcım, sayın vergi dairesi başkanım, değerli meslek mensuplarımız, basınımızın çok değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kurulları adına saygı ile selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ı ilimizde ve Odamızda, meslektaşlarımızın yanında görmekten mutluluk duyuyoruz.

Bugün itibari ile Odamızın 1767 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin 376’sı firmalarda bağımlı olarak çalışırken 1011’i ise serbest büro faaliyetini sürdürmektedir.

Sayın bakanım, meslek mensubu olmanızdan dolayı, mesleğimizi ve mesleğimizin sorunlarını çok yakından bildiğinizi ve sorunlarımızın çözümü için çok ciddi emek ve zaman harcadığınızı bilmekteyiz. Size çok teşekkür ediyoruz.

Sayın Bakanım, sizin döneminizde mükellef bilgileri ve kesin mizan bildirimlerinin kaldırılması gibi uygulamalar meslek camiası tarafından olumlu karşılanmıştır.
Ayrıca yakın zamanda kabul edilen vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan %5’lik vergi indirimi çok yerinde yasal bir düzenleme olmuştur.

Sayın bakanım, tarafınızdan yapılan bu olumlu gelişmelerin yanında Maliye Bakanlığımızdan çözüm bekleyen başka mesleki sorunlarımız da vardır. Değerli vakitlerinizi almadan, kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere Sayın Bakanım, 14 Şubat’ta son dönem geçici vergi beyannamesi verildikten 14 gün sonra gelir vergisi beyannamesi, 44 gün sonra kurumlar vergisi beyannamesi verilmektedir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen geçici vergiler terkin edilmektedir. Dolayısıyla son dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi meslek camiası üzerinde ağır bir yük oluşturmakta ve beklenilen faydayı sağlamamakta, doğru mali tabloların hazırlanması için yeterli zaman bulunamamaktadır.

Diğer bir mesleki sorunumuz, beyanname verme ve ödeme süreleridir. Vergi takvimi baskısının etkilerini en aza indirmek için sürekli süre uzatımına yönelik geçici adımlar atmak yerine meslek mensuplarının üzerindeki zaman ve bürokrasi baskısının azaltılmasına yönelik kalıcı ve sürdürülebilir tedbirlerin alınması en büyük beklentilerimizden biridir. Beyanname verme ve ödeme sürelerinin güncellenmesi ile bu sorun çözüldüğü takdirde, süre uzatımı ile ilgili talepler de ortadan kalkacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinde, kaçakçılık fiiline iştiraki kesinleşen meslek mensuplarının 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulacağı, bu disiplin cezasının 3568 sayılı Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre tatbik edilip uygulanacağı düzenlenmiştir.

Ancak, 478 numaralı VUK Genel Tebliği’nde, meslek mensubunun iştirak fiilinin kesinleşmesi halinde, ilgili oda tarafından beş iş günü içerisinde meslek mensubuna üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme, Anayasa’nın 129. Maddesine, Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesine ve 3568 sayılı Kanun ile uyuşmamaktadır. Bu kapsamda 478 numaralı VUK Genel Tebliği’nin ilgili bölümünün düzeltilmesi gerekmektedir.

Diğer bir konu başlığı, ba - bs formlarının süresinden sonra verilmesi ya da süresinden sonra düzeltilmesi halinde VUK’nun 355. Maddesine göre kesilen cezaların miktarının yüksekliğidir. Bir hata ya da yanlışlık düzeltildiği taktirde ceza hata ile orantılı olmalıdır. Vergi kayıp ve kaçağı olmadığı halde böyle yüksek ceza kesilmesi adaleti içinde barındırmamaktadır. Meslek mensuplarının büyük özveri ile hazırlamaya çalıştıkları Maliye Bakanlığı’nın denetim çalışmalarına katkı sundukları bu bildirimler ile ilgili düzeltme bildirimlerine ceza kesilmesi meslek mensuplarını zor durumda bırakmaktadır. Bu sorunumuza da çözüm üreteceğinize inanıyoruz sayın Bakanım.

Bir başka konu da sayın bakanım, beyanname gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarına verilmesidir. 3568 sayılı kanunun 2/a-a maddesi uyarınca meslek mensuplarının asli görev ve yetkileri içerisinde yer alan beyanname düzenleme ve gönderme işinin mali ve cezai sorumluluğu bulunmayan meslek ve esnaf odalarına verilmesi yerinde değildir. Ayrıca 18.02.2017 tarihinde yayımlanan 1 sıra nolu muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliğinde de aynı uygulamaya devam edilmiştir. Bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapılması ve beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarımıza verilmesi gerekmektedir.

Sayın bakanım son olarak, biliyoruz hazinenin gelire ihtiyacı var ve %18’lik KDV’den vazgeçemiyor, muhasebe hizmetinde KDV’si tevkifatı uygulamasının getirilmesini istiyoruz.
Bu sorunlarımızı Bilgilerinize arz ediyor, Çözüm üreteceğinize de inanıyoruz.

Sayın Bakanım, Mali müşavirler muhasebe işlerini yaptıkları iş adamının sırdaşıdır. İş adamı eşine, çocuklarına bahsetmediği konuları önce mali müşaviri ile konuşur, ona danışır. İş yeri kuracağında, yeni yatırım yapacağında danıştığı ilk kişilerden biridir. Mali müşavir, sorunlarına doğru çözümleri önerecek kişidir.

Sayın Bakanım, Mali Müşavirler aynı zamanda kamu görevlisi gibidir. T.C Devletinin iş ve çalışma yaşamı ile ilgili düzenlediği kanun ve kurallara iş dünyasının uymasını sağlar. İş dünyasının faaliyetleri ile ilgili olarak kamunun istediği tüm bilgileri içeren beyanname ve bildirimleri düzenleyip, kamu kurum ve kuruluşlarına göndererek, vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu şubesi gibi çalışan kamuya en faydalı meslek gurubudur Mali Müşavirlik. İş dünyası ile Kamu arasında köprü görevini üstlenen Mali Müşavirler bu çok önemli görevlerinin karşılığını bir türlü alamamaktadırlar.

Sayın Bakanım,
Biz mali müşavirler, İş dünyasının Kamu ile ilgili iş ve işlemlerini yapıyor, güçlü ve üreten bir Türkiye için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sayın bakanımızı ilimizde görmekten ve Mersin Mali Müşavirler Odası’nda ağırlamaktan duymuş olduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz.
Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Bakanım.'

Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal, mesleki taleplerimize cevap verdikten sonra soru cevap kısmına geçildi.

Son olarak Oda başkanımız Ömer Faruk Tokgöz, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a Odamızı ziyareti dolayısıyla bir plaket verdi.

 

Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal 25.03.2017 tarihinde Odamızı Ziyaret Etti
Bu içerik 25.03.2017 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1448