Banka İBAN Numaraları

Banka IBAN ve Hesap Numaraları                                                    Akademik İşletme Banka IBAN ve Hesap Numaraları

 

TEB Metropol Şubesi                                                                              TEB Metropol Şubesi

TR48 00032 0000 0000 0115 47877                                                       TR22 0003 2000 0000 0011 5504 79

Hesap No: 352-011547877                                                                      Hesap No: 352-11550479

 

Yapı Kredi Bankası Mersin Çarşı Şb.                                                  Yapı Kredi Bankası Mersin Çarşı Şb.

TR 06 0006 7010 0000 0038 0531 87                                                     TR95 0006 7010 0000 0046 0106 29

Hesap No: 797-38053187                                                                        Hesap No:797- 46010629

 

Garanti Bankası Pozcu Şb.

TR 38 0006 2000 4280 0006 2978 53

Hesap No: 428-6297853

 

İşbankası Metropol Şb.

TR 94 000 64 00000 16601 0622 084

Hesap No: 6601-622084

 

Denizbank Metropol Şb.

TR 45 001 34 00000 29050 4100 001

Hesap No: 3650-2905041-351

 

Halkbank Anamur Şb.

TR 92 000 12 00959 50001 2000 002

Hesap No: 595-12000002

 

Halkbank Mersin Şb.

TR 31 000 12 00959 10001 6000 042

Hesap No: 591-16000042

 

TC Ziraat Bankası Tarsus Makam Şb.

TR 63 000 10 01782 33418 4615 006

Hesap No: 1782-33418461-5006

 

TC Ziraat Bankası Mut Şb.

TR 19 000 10 00211 33418 4615 002

Hesap No: 211-33418461-5002

 

TC Ziraat Bankası Mersin Hal Şb. 1

TR 17 0001 0020 7433 4184 6150 08

Hesap No: 2074-33418461-5008

 

TC Ziraat Bankası Mersin Hal Şb. 2

TR 44 0001 0020 7433 4184 6150 07

Hesap No: 2074-33418461-5007

 

TC Ziraat Bankası Silifke  Şb.

TR46 0001 0002 0933 4184  6150 04

Hesap No: 209-33418461-5004