Duyuru Detay

İlimizde Yaşanan Sel Felaketi İle İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Duyuru
18.01.2017

İlimizde yaşanan sel felaketi nedeniyle sigortalı çalıştıran işverenelerin ile sigortalıların yükümlülüklerini yerine getirme tarihi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Bilgi edinmenizi rica ederiz.

Mersin SMMM Odası

 

"Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 12/01/2017 tarihli, 2017/22 sayılı kararı ile;

                    Mersin ili Yenişehir, Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Erdemli ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ile 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;

                    a) 14/12/2016 – 31/3/2017 dönemine ilişkin 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 28/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına, 28/4/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına,

                    b) 14/12/2016 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait prim borçları ve 14/12/2016- 31/3/2017 dönemine denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 26/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmesi, işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 14/12/2016 ila 31/03/2017 döneminde ödemeleri gereken taksitlerini 26/12/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması ve teşviklerden yararlandırılmasına,

Karar verilmiştir."

Bu içerik 18.01.2017 16:53:58 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2304