Duyuru Detay

VUK Genel Tebliğ 472
28.07.2016

27 Temmuz 2016 Çarşamba tarih, 29783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 472 sıra nolu VUK Genel Tebliğ ile,
Bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getiren 403 sıra nolu VUK Genel Tebliğ yürürülükten kaldırılmıştır.

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 472)

MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu içerik 28.07.2016 11:51:55 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 1555