Duyuru Detay

2016/2 Dönem Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı %0,04 (KV Sirküleri/41)
14.07.2016


Tarih 

13/07/2016

Sayı

 

KVK-41/2016-3/Yatırım İndirimi - 29

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

 

Konusu

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi

:

13/07/2016

Sayısı

:

KVK-41/2016-3/Yatırım İndirimi - 29

İlgili olduğu maddeler

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

 

2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,04 (yüzde sıfır virgül sıfır dört) olarak tespit edilmiştir.

 

Duyurulur.

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

Bu içerik 14.07.2016 14:03:17 tarihinde yayınlanmıştır. | Görüntülenme Sayısı: 2070